Izložba “Iz duše” u LG galeriji||LA MOSTRA „IZ DUŠE“ NELLA LG GALLERIA

29.04.2014.

[lang_hr]U pazin­skoj LG gale­ri­ji, 30. trav­nja u 19 sati, otva­ra se tra­di­ci­onal­na svi­banj­ska skup­na izlož­ba čla­no­va Društva likov­nih stva­ra­te­lja pod nazi­vom “Iz duše”. Izložba je otvo­re­na do 15. svibnja.[/lang_hr]

[lang_it]Nella LG gal­le­ria di Pisino, il 30 apri­le con ini­zio alle ore 19, si apre l’ormai tra­di­zi­ona­le mos­tra col­let­ti­va dei mem­bri dell’Associazione degli artis­ti di Pisino (Društva likov­nih stva­ra­te­lja) inti­to­la­ta “Iz duše”. La mos­tra è aper­ta fino il 15 maggio.[/lang_it]

625586_449074491838171_1400534749_n

 

Izvor

Slika