Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2016. godini

rok: 11.09.2016

Ministarstvo kulture nedavno je objavilo Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2016. godini. Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za: književno-umjetnički rad, prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća, književnopovijesni rad na pripremi sabranih, odabranih i kritičkih izdanja djela hrvatskih autora. Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova. Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Dodjeljivat će se sljedeće potpore: godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000 kuna, polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000 kuna i tromjesečne potpore u iznosu od 21.000 kuna. Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000 kuna. Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva prije nego što bude objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu.

Književnost-u-Močvari

Uz prijavnicu, kratki životopis i bibliografiju, autori su dužni dostaviti detaljan opis projekta – sinopsis, ogledni arak te prijedlog plana realizacije. Potrebno je dostaviti dvije recenzije prijavljenoga autorskog projekta. Recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za navedena područja i to književni kritičar ili teoretičar te urednik ili izdavač. Životopis, bibliografija, plan realizacije, sinopsis i ogledni arak dostavljaju se isključivo u elektroničkom obliku na adresu: knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr. Prijavnica i recenzije moraju biti ispisane i potpisane.

Autori koji se ponovno prijavljuju moraju uz svoju prijavu dostaviti primjerak objavljene knjige za koju su zadnji put koristili potporu za poticanje književnog stvaralaštva. Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog ministru kulture koji će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima. S korisnikom potpore za poticanje književnoga stvaralaštva sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze autora i Ministarstva. Ponude sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, 10000 Zagreb, Runjaninova 2. Prijavnice se mogu naći na internetskoj adresi www.min-kulture.hr. Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr ili na telefonske brojeve 01 4866 406/01 4866 466 /01 4866 486. Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima. Ponude na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 11. rujna 2015. godine.

Izvor

Leave a Reply


9 − 8 =

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2020 | Impressum