Otvorene prijave za međunarodni okrugli stol „Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj“

Otvorene su prijave za međunarodni okrugli stol „Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj“ koji će biti održan u Zagrebu, o d19. do 20. travnja,a u organizcaiji Instituta za razvoj i međunarodne odnose – IRMO.

Cilj ovog okruglog stola je okupiti istraživače/ice, kulturne djelatnike/ice te donositeljice i donosioce odluka u kulturi te potaknuti dijalog između različitih kulturno-političkih dionika o nekim od ključnih promjena koje Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) donosi za sektor kulture i medija u Hrvatskoj. Okrugli stol omogućit će fokusirane tematske rasprave koje će biti usmjerene na kontekstualiziranje Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za kulturu i medije u Europskoj uniji.

Program okruglog stola uključuje: Uvodno plenarno predavanje prof. dr. sc. Katharine Sarikakis s Odsjeka za komunikacije Sveučilišta u Beču, pod nazivom “Kultura i (novo) jedinstveno tržište: reproduciranje režima dominacije ili ponovno pokretanje nove Europe?” (20. travnja) te Uvodnu diskusiju “Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije: institucionalni i regulatorni aspekti” (19. travnja).

U ovoj uvodnoj sesiji, gđa. Anja Jelavić, načelnica Sektora za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove Ministarstva kulture RH i g. Božo Zeba, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, predstavit će inicijative hrvatskih donositelja odluka vezane uz Strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta (DSM) u Hrvatskoj.

Tri panel sesije:

Panel 1 – Mrežne platforme i održivost medija u demokratskim društvima (19. travnja)

Glavni je cilj ovog panela preispitati utjecaj mrežnih platformi na lokalne medije i komunikacijsku industriju u političkom, kulturnom i ekonomskom smislu. U fokusu panela biti će utjecaj mrežnih platformi na digitalno oglašavanje, održivost medija, tržišno natjecanje i medijski pluralizam. Ujedno će se raspraviti i mogućnosti javnih potpora za medijske industrije, te građanske alternative tržišnim okvirima medija.

Panel 2 – Autorska prava, interesi autora i korisnika: Kako potaknuti kreativnost? (20. travnja)

Cilj ovog panela je raspraviti o tome da li DSM reforma donosi prednosti ukupnom kulturnom i medijskom sektoru, ili je prvenstveno namijenjena ‘velikim igračima’ kreativne ekonomije? Pritom se uzima u obzir kontekst malih zemalja Europske unije kao što je i Hrvatska, zatim europska tradicija zaštite autorskih prava, promjenjiva uloga organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, pitanje prava korisnika na pristup kulturi i sl.? Ova pitanja imaju implikacije na kulturnu raznolikost i medijski pluralizam u državama članicama. Stoga ih treba sagledati ne samo iz perspektive tržišno-orijentiranih mehanizama, nego i iz perspektive kulture kao javnog dobra.

Panel 3 – Uspostavljanje ravnoteže između kulture i ekonomije: uloga baštinskih institucija? (20. travnja)

U ovoj panel sesiji staviti će se naglasak na neka važna pitanja vezana uz sektor kulturne baštine. Koja je odgovarajuća konceptualizacija prava intelektualnog vlasništva u digitalnom dobu koja bi osigurala očuvanje snažne javne domene i prava korisnika iz analognog doba? Takva nova konceptualizacija trebala bi uzeti u obzir da su pravo na znanje i pravo na razmjenu znanja, kao i pravo na stvaranje i ponovno stvaranje ključni za opstanak bilo koje kulture kao i naše kulturne memorije. Ujedno, ako svoju kulturnu baštinu promatramo kao resurs koji pokreće promišljanja i nove spoznaje koje bi trebalo sačuvati i prenijeti na buduće generacije, moramo osigurati da naše kulturne spoznaje (kako iz nedavne tako i iz daleke prošlosti) ostanu žive u našoj kulturnoj memoriji. Jedino njihovim korištenjem one opstaju jer digitalna kultura predstavlja vitalni dio naše buduće baštine. Postavlja se pitanje  da li će obrazovni i baštinski sektor moći iskoristiti prednosti i prilike koje se otvaraju kroz digitalne mreže?

Preliminarni program okruglog stola dostupan je ovdje. Za više informacija pogledajte najavu okruglog stola, a ukoliko želite sudjelovati na okruglom stolu registrirajte se putem registracijskog formulara. S obzirom na ograničen broj mjesta (do 80 ljudi) rok za rezervaciju je 15. travnja.

Izvor

Leave a Reply


9 − = 8

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2020 | Impressum