Otvorena izložba Emila Bobanovića Ćolića, „Žudnja izaziva priviđenja“ u Gradskoj galeriji Labin

Samostalna izložba Emila Bobanovića Ćolića, „Žudnja izaziva priviđenja“ otvorena je pred mnogobrojnom publikom, u petak 31. svibnja u Gradskoj galeriji Labin. O izloženim radovima i autoru govorila je Tea Bičić, voditeljica programa Gradske galerije, a izložbu je u ime Grada Labina otvorio također jedan od njegovih učenika, sada gradonačelnik Grada Labina, Valter Glavičić.

Emil Bobanović Ćolić labinskoj je publici dobro poznat kao dugogodišnji učitelj likovne kulture. U Labin se doselio 1960. godine te je u labinskoj školi radio do 1991. kada odlazi u mirovinu. Prvu samostalnu izložbu imao je upravo u labinskom Narodnom muzeju 1962., a posljednji je put samostalno izlagao u Labinu, također u Gradskoj galeriji, prije 8 godina kada je bila upriličena i promocija njegove monografije koja je izdana upravo od Gradske galerije i Grada Labina.

U monografiji je esej pisao gosp. Tonko Maroević i tamo je istakao važnost njegove prepoznatljive crvene crte koja prolazi kroz sve godine njegova stvaralaštva bez obzira na medij kojim se koristi u nastajanju svojih umjetničkih djela.

Teško je Emila Bobanovića Ćolića svrstati u neki stil ili smjer umjetnosti, no svakako možemo reći da kroz čitav njegov životni opus u bilo kojoj tehnici, naglašeno, „Emilovski“ nosi i prenosi pozitivni etos odnosno etički pozitivnu snagu kroz svoje radove, čemu bi mogli posvjedočiti mnogi promatrači kao i vlasnici njegovih mnogobrojnih radova.

Ovom su prilikom u Gradskoj galeriji Labin izložena dva ciklusa slika koja su nastajala gotovo paralelno u posljednjih sedam godina. Tako je autor upravo i naglasio svoju žeđ za slobodom i vječnu snagu za kreacijom. Dva različita ciklusa koja nastaju istovremeno prkose svakom pravilu i ukazuju na moć kreacije i na slobodu stvaranja u svakom pogledu.

Jedan se ciklus slika odnosi na žarko crvena, kolažem strukturirana platna, većih formata na kojima se proteže snažna crna gesta koja prkosi svemu što se pronađe u njezinoj blizini. Tu snagu stvaranja sugeriraju nam i naslovi slika kao što su „Bljesak“ ili „Proboj“ i sl.

Drugi ciklus slika su ptice. Ptice još uvijek nastaju i niti jedna naslikana ptica ne sliči onoj koju Vam Emil opisuje kroz razgovor. Pticama je fasciniran još od najranijeg djetinjstva, a ptice su u njegovom stvaralaštvu svakako puno više od ptica. I kako u tekstu popratnog kataloga izložbe piše Dr. Antun Karaman „Naslikana uprizorenja ovog iznimnog svijeta mnogo su više od doživljenih senzacija. Ona su moguće parabole svega što se u prirodi događa, pa i općeljudskih stanja, odnosa i situacija, stoga ih se može iščitavati iz više kutova i na posve različite načine: na ontološkoj razini priroda je neiscrpno vrelo života i čovjekovo je gnijezdo; kao metafore praiskonskog rađanja života i životne opstojnosti; kao jezgrovitost, čvrstoću i snagu života i bitka; kao emotivno viđenje životnog salda i(li) vitalističkih impulsa; kao odraze etosa biofilnog predznaka ili možda samo kao analogne situacije, a zasigurno i kao afektivne refleksije i poetske poruke koje govore o svijetu općenito i o svakom od nas pojedinačno. Svako uprizorenje kao da upućuje na maksimu: Sve što se oko nas ili nama događa, događa se s razlogom.“

Osim Karamana u katalogu koji prati izložbu tekst piše i povjesničar umjetnosti Marin Ivanović koji o ova dva ciklusa slika kaže: „Konačno, tu su slike gestualnih crnih nanosa na crvenim teksturiranim podlogama koje pulsiraju novim životom, vrućim dahom i strastvenom dušom u tijelu devedesetogodišnjaka. Sve je u novom opusu Emila Bobanovića Ćolića spregnuto u snažno pulsiranje – izražajni kontrast crvenoga i crnoga, gesta naglašena drippingom, diskontinuitet crnih polja koji osnažuje dojam brzine, potenciranje teksture – sve su to odrazi njegove materijalizirane strasti, mladenačkog damara koji se opire usudu vremena. Nije on u tome sam, bezbrojna su i svakodnevna nastojanja čovjekova da zaustavi ili vrati vrijeme, a neuspjeh takvih pokušaja u sebi neminovno nosi tragove gorčine ili tuge. Za razumijevanje umjetnikovih nemira indikativan je i motivsko-stilski odabir. Ciklus geometriziranih ptičjih jata s konturnom lokalizacijom boja i kolorističkim distinkcijama polja, predstavlja radikalno drugačiji pristup od promatranog crno- crvenog ciklusa gestualnih apstrakcija, iako oba nastaju gotovo u isto vrijeme. Ta neodlučnost i potraga za motivima i ciklusima, istraživanje i ubrzana izmjena slikarskih načina, plod su želje za vremenskim „skokom” unatrag, u neka neproživljena iskustva, u nedopuštena lutanja, u ludizam koji je desetljećima bio stišan discipliniranim slikarstvom te se sada budi i tjera ga da novim iskušavanjima vlastite snage i svježine potvrdi svoju vitalnost.“

Sa svojih 93 godine, Emil Bobanović Ćolić još uvijek neumorno stvara u svom ateljeu, sada na Pelješcu.

Na Pelješcu se je Emil Bobanović Ćolić, u Kuni i rodio, a za Kunu kažu da je mjesto umjetnosti i vina. U odličnom vinu sa Pelješca iz boca koje krasi etiketa koju je također izradio Emil Bobanović Ćolić, uživali su u petak svi posjetitelji izložbe i Gradske galerije Labin.

Emil Bobanović Ćolić rođen je 1926. godine u Kuni na Pelješcu. Gimnaziju je pohađao u Krku, a Školu primijenjene umjetnosti u klasi Ante Kaštelančića završio je u Splitu. Jedno je vrijeme radio kao nastavnik u Mostaru, a onda se zaputio u Zagreb gdje je diplomirao slikarstvo kod Mladena Veže i književnost kod dr. Marina Franičevića. Izlagao je u Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj, Poljskoj, SSSR-u, Francuskoj, Južnoafričkoj Republici, Bugarskoj, Austriji i Danskoj. Na svjetskoj izložbi Biennale Internazionale d` Arte Contemporanea u Firenci, 2001. godine nagrađen je medaljom Lorenzo il Magnifico i diplomom u selekciji skulptura. Dobitnik je i mnogih drugih nagrada i priznanja. Član je HDLU Rijeka, HDLU Zagreb i A.I.A.M. (Accademia Internazionale d`Arte Moderna) u Rimu. Živi i radi na relaciji Kuna, Trstenik na Pelješcu, Zagreb, Labin i Monza (Italija).

Priredio B. V.

Leave a Reply


− 2 = 5

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum