Dokumentarni omnibus „To smo mi“ Danila Lole Ilića u Kinu Valli

B. V.

07.06.2023.

Premijerna pro­jek­ci­ja doku­men­tar­nog omni­bu­sa  “To smo mi” auto­ra Danila – Lole Ilića bit će odr­ža­na u čet­vr­tak, 8. lip­nja s počet­kom u 19 sati u kinu Valli.

Omnibus je sas­tav­ljen od sedam pri­ča istar­skih umjet­ni­ka, a sva­ki od akte­ra govo­ri o sebi, svom radu, svo­jim nadah­nu­ći­ma, cilje­vi­ma i nada­nji­ma te što zna­či biti umjet­ni­ca ili umjet­nik. Sudionici koji se pred­stav­lja­ju u osam­de­set pet minut­nom fil­mu su Nika Ivančić, Devin Juraj, Vjeran Juhas, Josipa Škrapić, Alina Neculcea, Ana Cvitić i Sunčana Dodić. Na pro­jek­ci­ji će gos­to­va­ti reda­telj fil­ma i dio sudi­oni­ka, a ulaz na pro­jek­ci­ju je slobodan.