Pročelnici Torbica i Kamber i direktorica Cinkopan Korotaj o odgodi financiranja udruga u kulturi Istarske županije

Povodom napisa na portalu Kulturistra.hr o mjerama Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, Upravnog odjela za kulturu Grada Pule i Turističke zajednice grada Pule kojima se odgađaju ili ukidaju financijske podrške udrugama u kulturi i njihovim projektima i programima, upitali smo glavne aktere, pročelnike Vladimira Torbicu i Jasminu Ninu Kamber, te direktoricu Sanju Cinkopan Korotaj da pojasne zašto su povučeni ti nepopularni potezi. Naime, nakon objave teksta na portalu i njegovog eksponencijalnog širenja na društvenim mrežama brojni predstavnici civilnog sektora izrazili su svoje negodovanje i krajnje neslaganje s tim odlukama. Zašto su te odluke donesene i što udruge u kulturi mogu očekivati u slijedećem periodu doznajte u nastavku teksta.

Pročelnik upravnog odjela za kulturu IŽ, Vladimir Torbica pojašnjava da je postupak po Javnom natječaju za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2020. privremeno obustavljen zbog neodržavanja Skupštine Istarske županije.

– Županijska Skupština trebala je zasjedati 20. travnja radi donošenja programa javnih potreba za udruge. To je zbog cijele situacije sa Koronavirusom naravno otkazano i upitno je kada će biti novi termin zasjedanja Skupštine koja tu odluku mora donijeti. Drugim riječima mi sami nismo mogli donijeti nikakvu odluku i jedino što smo mogli učiniti je obustaviti postupak. To ne znači da se od toga odustalo već da je jednostavno sve ono što je do sada napravljeno poput bodovanja i odluke vijeća na čekanju. A na čekanju je dok ne budemo saznali parametre. Zbog situacije s Koronavirusom mi smo obustavili i isplatu prvog dijela programa javnih potreba gdje su ustanove, gradovi i tome slično. Zadnja je isplata prema njima išla 4. ožujka s time da nije isplaćeno više od 20% sredstava – dakle i tamo je zaustavljena isplata sredstava dok se ne vidi na čemu smo, kaže Torbica.

On dodaje da sada trenutno ne znaju kakvi će biti financijski efekti Koronavirusa jer im je najveći prihod porez na dohodak.

– Dakle sve je zaustavljeno dok se ne izračuna gdje smo – koliko ćemo novaca izgubiti, a koliko dobiti. To nije novac s kojim već raspolažemo već koji mora doći s porezom. Sredstva su osigurana u proračunu u smislu papira. Ona su dakle samo predviđena, a proračun je izrađen po onome na što smo mi planirali na temelju dosadašnjih prihoda. Međutim, očito je da tih prihoda neće biti što znači da treba sve skupa ponovo iz početka planirati. Zato smo bili poslali pismo udrugama da imamo nekakav uvid i napravimo analizu – da li netko misli odustati od nekih projekata i programa poput Legendfesta – jer nam sve to utječe na kasniju dodjelu sredstava, kaže Torbica.

Natječaj, dakle, nije poništen već samo obustavljen dok ne budu poznati svi parametri.

– Ako financijska situacija bude jako loša onda ćemo morati na neki drugi način pomoći kulturi i umjetnicima da prežive jer iza svega, svake slike, manifestacije ili spomenika stoje ljudi – a u ovom trenutku treba pomoći ljudima, kaže Torbica.

No udruge muče i drugi operativni problemi poput indirektnih troškova koje su već do sada imali te način na koji će ih pokriti.

– To je pitanje na koji nemam odgovor je jednostavno ne znamo koliko će biti novca. Za onaj prvi dio programa javnih potreba u kulturi za koji je Skupština donijela odluke – s velikom većinom njih je potpisan i ugovor koji mi nećemo, barem sudeći po trenutnoj situaciji, moći ispoštovati, nego ćemo morati tražiti promjene ili poništavanje. Trenutno je sve jedan veliki upitnik kojeg ćemo moći razriješiti tek onda kada budemo znali koliko je Koronavirus utjecao na naše prihode, kazao je Torbica.

On je za kraj pozvao da mu se obrati tko god ima nekih pitanja ili prijedloga.

– Mi trenutno analiziramo one odgovore koje smo dobili jer nije odustao samo Legendfest već i neki drugi to namjeravaju. Netko je već predložio da se stvori jedan fond solidarnosti ili da se isplati jedna mjesečna pomoć, ali to onda zahtjeva operacionalizaciju kroz prijedlog bodovanja i tome slično… Ako bilo tko ima kakvu pametnu ideju ili ga zanimaju neke druge informacije neke me slobodno kontaktira, poručio je Torbica.

Na pitanje zašto je odgođeno donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula –Pola za 2020., pročelnica Kamber odogovara:

– Utvrđivanje Programa javnih potreba u kulturi provodi se u dva djela, putem dva javna poziva koje raspisuje Upravni odjel za kulturu. Prvi poziv za 2020. godinu je okončan, te su sredstva za realizaciju prihvaćenih programa u potpunosti isplaćena za siječanj, veljaču i ožujak u ukupnom iznosu od 2 milijuna kuna, bez obzira kada je predviđena realizacija odobrenih programa te bez obzira da li će se programi moći održati ili ne. Sredstva za travanj 2020. sukladno planu isplaćuju se u svibnju. Jednako tako isplaćena su i sredstva za prvo tromjesečje 2020. godine organizacijama civilnog društva koja ostvaruju institucionalnu potporu Grada, podrška obuhvaća financiranje plaća, hladnog pogona… Drugi dio utvrđivanja Programa javnih potreba, drugi javni poziv, a koji se sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske objavljuje nakon donošenja Proračuna, okončan je svega nekoliko dana prije proglašenja epidemije na području Hrvatske. Po ovom pozivu bilo je planirano financiranje programa u iznosu od 3.900.000,00 kn. Nažalost, kako je Grad ostao bez prihoda bili smo primorani privremeno odgoditi donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava po ovom pozivu. Dakle natječaj nije poništen, riječ je o privremenoj odgodi a zbog novonastalih okolnosti, ozbiljne situacije u kojoj se našla cijela zajednica, utjecaja i posljedica epidemije Koronavirusa na sve društvene aktivnosti i gospodarske djelatnosti pa samim time i na proračun iz kojeg je planirano financiranje programa, kaže Kamber.

Ona dodaje da su u interesu cijele zajednice zatvorene sve ustanove u kulturi, svi prostori koje koristi nezavisna scena, otkazani svi programi i aktivnosti te da je taj ionako fragilan i vrlo osjetljiv kulturni sektor dodatno poljuljan, među prvima koji je već osjetio negativne posljedice.

– Onemogućen je rad i privređivanje, kulturni sektor ostao je preko noći bez ikakvih prihoda, mogućnosti privređivanja, a čime je izravno ugrožena egzistencija brojnih kulturnjaka i umjetnika. Svjesni problema koje ova kriza donosi društvu u cjelini, žurno i bez odgode krećemo s provođenjem mjera s ciljem da maksimalno moguće olakšamo kulturnjacima i umjetnicima da prebrode ovaj vrlo težak period. Trenutna epidemiološka situacija koja je zadesila Europu, neminovno ima veliki utjecaj i na prihode Grada Pule. Stoga, sa znatno umanjenim prihodima, sukladno trenutnim proračunskim mogućnostima, provodit će se mjere prije svega mogućeg rasterećenja korisnika od postojećih obveza te osiguravanja maksimalno mogućih sredstava za pokrivanje prioritetnih, nužnih troškova. Svim udrugama, samostalnim umjetnicima, svi koji su primili sredstva Grada Pule za realizaciju programa u 2020. Godini, a koji se neće moći realizirati Upravni odjel za kulturu Grada Pule-Pola odobrit će prenamjenu programskih sredstava. Programska sredstva za sve programe, koji se zbog posljedica novonastale situacije neće moći realizirati te se moraju odgoditi ili otkazati, mogu se prenamijeniti u sredstva za pokrivanje prioritetnih rashoda; plaće, honorari, režije… Dakle, isplaćena sredstva u 2020. godini za odobrene programe koji se ne mogu realizirati zbog provođenja zabrane javnih okupljanja, korisnici sredstava mogu prenamijeniti te ih isplaćivati umjetnicima, stručnim suradnicima koji nemaju prihode, a čije je sudjelovanje predviđeno u provedbi programa. Ovom mjerom obuhvaćene su i isplate honorara svih umjetnika i stručnih suradnika uključenih u odobrene programe, a navedenih u prijavi programa, koji sudjeluju u njemu u bilo kojem trenutku realizacije, neovisno jesu li posao započeli ili dovršili. Upravni odjel za kulturu Grada Pule-Pola priznat će korisnicima proračunskih sredstava dosad nastale troškove u organizaciji programa, unatoč otkazivanjima ili odgodama realizacije istih. Donesene mjere koje se odnose na poduzetnike s područja Grada Pule, gdje je primjenjivo, odnose se i na neprofitne organizacije te će se svim organizacijama iz područja kulture, korisnicima prostora u vlasništvu Grada Pule-Pola, smanjiti zakup poslovnih prostora za mjesec ožujak u iznosu od 50% a za naredni period udruge iz područja kulture biti će oslobođene plaćanja najma prostora. Kako budemo znali s čim raspolažemo tako ćemo žurno i bez odgode reagirati i donositi mjere sukladno mogućnostima a sve s ciljem da se krhka kulturna scena sačuva.

Kamber dodaje da će se odluka o rasporedu sredstava po drugom pozivu donijeti istog trenutka kada budu znali s kojim iznosom mogu raspolagati te da se nada da će to biti jako brzo. Na pitanje hoće li se natječaj ponoviti ili će se uzeti u obzir prijave poslane prije pandemije Koronavirusa i onoga što je ona prouzrokovala, Kamber odgovara:

– Provođenje svih faza natječaja, sukladno Uredbi Vlade RH, traje minimum 60 dana što je previše vremena za već dobro ranjen kulturni sektor. Ne smijemo dozvoliti da oni koji čekaju rezultate čekaju minutu duže no što je potrebno. Stoga natječaj nećemo ponavljati te ćemo uzeti u obzir sve pristigle prijave. Udrugama su sredstva isplaćena kako je i planirano, za siječanj, veljaču i ožujak u punom iznosu. Po pozivu koji je privremeno stopiran predviđen je iznos za financiranje programa od 3.900.000,00 kuna. Očekuje nas drastično smanjenje prihoda proračuna pa je u ovom trenutku vrlo teško planirati konkretne mogućnosti rashoda. No sva sredstva koja budu na raspolaganju žurno će se isplaćivati za prioritetne troškove kulturnjaka, kaže Kamber.

Na pitanje da li je upravni odjel za kulturu i donio slične mjere štednje i u sklopu institucija u kulturi čiji je Grad osnivač Kamber odgovara:

– 11. ožujka 2020. godine Ministarstvo zdravstva donijelo je Odluku o proglašenju epidemije na području  Republike Hrvatske. Isti dan, svim ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula, naloženo je donošenje revidiranog plana poslovanja. Sve isplate ustanovama obustavljene su do daljnjega, a ustanove zatvorene. Isti tjedan na snagu je stupila i Naredba o mjerama racionalizacije poslovanja svih javnih ustanova.

Za razliku od Istarske županije i Grada Pule, Turistička zajednica grada Pule je već  donijela odluku koje će manifestacije i programe financirati pa je na adresu udruga morala poslati odbijenice na kojima se poručuje da je financiranje obustavljeno zbog pandemije Koronavirusa. „Turističke zajednice većinu svojih prihoda ostvaruju naplatom turističke pristojbe i članarine te iz drugih izvora usko povezanih s turizmom, zbog novonastalih okolnosti TZ Pula neće biti u mogućnosti sudjelovati u financiranju čitavog niza priredbi“, navodi se u odbijenici.

Od direktorice TZ grada Pule Sanje Cinkopan Korotaj htjeli smo doznati jesu li odbili financirati sve programe i projekte kojima su prethodno odobrili sredstva te hoće li se to promijeniti poboljša li se zdravstvena situacija.

– Odlukom Vlade turistička članarina je odgođena za plaćanje za tri mjeseca sa mogućnošću još dodatnih tri mjeseca. Turistička pristojba po noćenju je nula jer nema noćenja, a za sada su prihod od paušala turističke pristojbe sveli na 50% na glavne krevete i ukinuli na pomoćne, a prva rata toga dospijeva 31. srpnja. To znači da Turistička zajednica grada Pule sljedeća tri mjeseca ima prihod praktički nula sa neizvjesnošću za dalje. Shodno tome smo sve manifestacije, aktivnosti i potpore stopirali. Kada se smiri ova situacija i bude moguće procijeniti moguće prihode izraditi će se rebalans i ponovno odlučivati o tome što i koliko će se financirati, kazala je Cinkopan Korotaj.

Tekst Boris VINCEK

Fotografije iz arhive Kulturistre

Leave a Reply


3 + = 12

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum