Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2020. godinu

Na 29. sjednici Skupštine Istarske županije održanoj u petak, 22. svibnja jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2020. godinu. Kako je objašnjeno, Izmjene i dopune proračuna se uobičajeno predlažu u prvoj polovini godine kako bi se u tekući Plan ugradio rezultat poslovanja ostvaren prethodne godine, te kako bi se uskladili programi i aktivnosti sa stvarnim potrebama. Međutim, zbog krize prouzročene pandemijom koronavirusa Prijedlog proračuna prilagođen je novim okolnostima. Izmijenjen je tako i Program javnih potreba u kulturi IŽ za 2020. godinu.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu možete naći na ovoj poveznici.

Plan rashoda Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost na izvoru nenamjenski prihodi i primici smanjen je za 2.730.383,24 kuna u odnosu na Izvorni Proračun za 2020. godinu. Prijedlog smanjenja temeljen je na uputama Upravnog odjela za proračun i financije, ali vodeći računa da se umjetnicima, radnicima u kulturi, kulturnim ustanovama i tvrtkama u kulturnim i kreativnim industrijama pomogne u situaciji otkazivanja i odgađanja svih kulturnih projekata. Gubitkom mogućnosti svog djelovanja njihov je društveni i ekonomski status u temeljima ugrožen.

Stoga se je u prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, te u planiranju sredstava za druge programe i aktivnosti Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost vodilo računa da se teret umanjenja sredstava za financiranje programa u kulturi ravnomjerno raspodijeli na sve subjekte – nositelje pojedinih programa i projekata iz područja kulture.

Za potrebe financiranja projekata i programa udruga i drugih neprofitnih organizacija iz područja kulture za 2020.g., u okviru Programa javnih potreba u kulturi, osiguran je iznos od 1.559.000,00 kuna, a za kulturne projekte/programe ustanova i drugih pravnih osoba, samostalnih umjetnika i drugih fizičkih osoba te jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije, osiguran je iznos od 1.341.000,00 kuna, odnosno ukupno 2.900.000,00 kuna.

U planu rashoda Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost planiran je i Fond solidarnosti radi potpore umjetnicima i kulturnim djelatnicima koji nisu obuhvaćeni nijednom od do sada usvojenih mjera Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva kulture.

Kod ustanova u kulturi sredstva su smanjena za 1.150.369,00 kn, od čega se dio odnosi na smanjenje rashoda za zaposlene, dio na materijalne rashode te dio na programe i investicijska ulaganja.

Priredio B. V.

Leave a Reply


+ 1 = 4

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2020 | Impressum