Objavljena studija o radnim uvjetima umjetnika

Europska komisija objavila je novu studiju koja pojašnjava status i radne uvjete umjetnika, kulturnih i kreativnih profesionalaca.

Studija proučava karakteristike zapošljavanja umjetnika i kulturnih i kreativnih profesionalaca u državama članicama EU s obzirom na status i prava umjetnika, socijalnu sigurnost, samozapošljavanje, potporu ekosustavima i alternativno financiranje, umjetničku slobodu, razvoj karijere i mjere suzbijanja krize uvjetovane pandemijom koronavirusa.

Studija jasno pokazuje da je uglavnom na državama članicama da poboljšaju uvjete rada umjetnika. Studija preporučuje da Europska komisija treba prikupiti i širiti dobru praksu i informirati države članice o politikama i mjerama koje su dostupne onima koji rade u sektorima kulture i kreativnosti.

“Ekosustav koji podržava umjetnike, kulturne i kreativne profesionalce i europske sadržaje” jedna je od pet prioritetnih tema Plana rada Vijeća za kulturu 2019.-2022. Europska komisija organizira sljedeće događaje 2021. godine kako bi se nastavio rad:

– sastanak grupe civilnog društva Glasovi kulture

– sastanak stručne skupine država članica otvorene metode koordinacije (OMC).

Izvor

Leave a Reply


8 + = 14

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum