Objavljena studija o radnim uvjetima umjetnika

Europska komisija objavila je novu studiju koja pojašnjava status i radne uvjete umjetnika, kulturnih i kreativnih profesionalaca.

Studija proučava karakteristike zapošljavanja umjetnika i kulturnih i kreativnih profesionalaca u državama članicama EU s obzirom na status i prava umjetnika, socijalnu sigurnost, samozapošljavanje, potporu ekosustavima i alternativno financiranje, umjetničku slobodu, razvoj karijere i mjere suzbijanja krize uvjetovane pandemijom koronavirusa.

Studija jasno pokazuje da je uglavnom na državama članicama da poboljšaju uvjete rada umjetnika. Studija preporučuje da Europska komisija treba prikupiti i širiti dobru praksu i informirati države članice o politikama i mjerama koje su dostupne onima koji rade u sektorima kulture i kreativnosti.

“Ekosustav koji podržava umjetnike, kulturne i kreativne profesionalce i europske sadržaje” jedna je od pet prioritetnih tema Plana rada Vijeća za kulturu 2019.-2022. Europska komisija organizira sljedeće događaje 2021. godine kako bi se nastavio rad:

– sastanak grupe civilnog društva Glasovi kulture

– sastanak stručne skupine država članica otvorene metode koordinacije (OMC).

Izvor

Leave a Reply


7 − 4 =

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum