Predavanje Krešimira Krola u Premanturi

Udruga u kulturi Fenoliga i JU Kamenjak organiziraju predavanje Krešimira Krola naziva “Od turbo-folka do opere: sociološko objašnjenje strukture glazbenog ukusa mladih na jadranskoj obali” koje će biti održano u četvrtak 11. Siječnja s početkom u 19 sati u premanturskoj Školi na placi.

„Iako postoji opća pretpostavka kako je ukus isključivo individualna kategorija koja se ne da objasniti širim društvenim procesima i strukturama, sociološke teorije i istraživanja već dugo vremena ukazuju kako je glazbeni, ali i drugi kulturni ukus, dobrim dijelom uvjetovan različitim spletom širih socijalnih i kulturoloških faktora. Takvu perspektivu posebno je zanimljivo promatrati unutar javnih rasprava o promjenama u kulturi te posebno u glazbenom ukusu na području Hrvatske. Naime, ako se i glazbeni ukus gleda kao proizvod širih društvenih procesa, često se kao uzroke „bijega“ prema glazbenim žanrovima koji se smatraju da identitetski ne pripadaju nacionalnom kulturnom kodu spominje vanjske političke kulturološke faktore („invazija s istoka“ i slično), dok se rijetko nastoji promjena razumjeti unutar postojećih teorijskih okvira, ali i prikupljenih podataka čiji zaključci osporavaju valjanost teza o vanjskim političko-kulturološkim faktorima. Iz tog razloga u sklopu ovog predavanja predstavit će se podaci prikupljeni 2015. i 2016. godine na reprezentativnom uzorku od 2.680 polaznika trećih i četvrtih razreda srednjih škola u većim gradovima na Jadranskoj obali (Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik), a koji će se onda smjestiti u postojeće sociološke teorije i perspektive uz nastojanje da se kroz takvu analizu može dati i bolje razumijevanje kulturološkog, socijalnog i političkog momentuma hrvatskog društva i mladih“, navodi se u opisu predavanja.

Doc.dr.sc. Krešimir Krolo je diplomirao sociologiju i povijest 2004. godine na Sveučilištu u Zadru, a 2013. godine stječe doktorat iz sociologije u sklopu međunarodnog poslijediplomskog združenog studija „Sociologija lokalnog i regionalnog razvoja“ s temom “Načini korištenja internetskih društvenih mreža kao pokazatelj društvenog kapitala mladih u Hrvatskoj”. Od 2006. godine zaposlen je kao asistent u nastavi na Odjelu za sociologiju, Sveučilišta u Zadru, a 2016. stječe titulu docenta te drži kolegije „Osnove sociologije“, “Mediji i društvo“ te “Medijske teorije i metode istraživanja”. Član je Hrvatskog sociološkog društva (HSD) i sekcije “Sociologija medija” pri Hrvatskom sociološkom društvu i dobitnik stipendije JFDP (Junior Faculty Development Program) američkog konzulata u obliku petomjesečnog boravka na Sveučilištu u Sjevernoj Karolini (University of North Carolina, USA). Istraživački interesi su mu vezani uz odnos digitalno-interaktivnih medija i društva s posebnim naglaskom na različite oblike digitalnih kultura te suvremene perspektive kulturnog razvoja i kulturnih potreba mladih. Osmislio je i koordinirao nekoliko neovisnih istraživačkih projekata poput “Sociokulturni profil video igrača i igračica u Hrvatskoj” (2014.), “Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih u Zadru” (2014.) te “ “Kulturne potrebe I kulturni kapital mladih na Jadranskoj obali” (2015./2016.). Također je član istraživačkog tima u sklopu uspostavnog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti“ (2016-) gdje se bavi analizama klasnih razlika u Hrvatskoj s obzirom na kulturni ukus i kulturne potrebe, te jedan od članova projekta u suradnji s udrugom Naš Hajduk „(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja“ koji bi s realizacijom trebao započeti u prvoj polovici 2018. godine. Aktivni je zagovaratelj neovisne i autonomne kulturne scene te građanski i društveno odgovornog angažmana civilnih udruga mladih kao relevantnih političkih i socijalnih aktera u svakodnevnom životu društva i zajednice. Održao je više izlaganja na međunarodnim skupovima i radionicama te objavio više izvornih znanstvenih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima.

Priredio B. V.

Leave a Reply


− 1 = 5

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2018 | Impressum