Vizualna umjetnost

GALERIJA NOVO

PAZIN

☝ 30.11.

PULA

30.11. 05.12.

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

PULA

VODNJAN

☝ 25.11.

BUZET

PULA

23.11. 22.12.

DC ROJC

22.11. 30.11.

ROVINJ

PULA

☝ 17.11.

TRST

ZABOK

PULA

PULA

11.11. 01.12.

VODNJAN

☝ 10.11.

PULA

☝ 10.11.

PULA

PULA

☝ 04.11.

PULA

06.11. 24.11.

GROŽNJAN

☝ 03.11.

PULA

03.11. 24.11.

DC ROJC

☝ 28.10.

PULA

20.10. 31.10.

Banjole

20.10. 01.11.

DC ROJC

20.10. 27.10.

Pula

19.10. 12.11.

Labin

20.10. 02.11.

PULA

DC ROJC

DC ROJC

PULA

PULA

PULA

POREČ

PULA

DC ROJC

PULA

PULA

PULA

MSUI

ROVINJ

NOVIGRAD

NOVIGRAD

NOVIGRAD

PULA

PULA

TGZNM

VODNJAN

PULA

VODNJAN

FAŽANA

PULA

p. 1