Udruga Val kulture

Adresa: Rim 50
Grad/općina: 10 000 Zagreb
Telefon: 01 2320 538
E-mail: valkulture@hi.t-com.hr
Web: www.valkulture.hr , www.legendfest.hr
Matični broj: 1794302

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kulture i umjetnosti te promicanja vrijednosti kao što su demokracija, suživot, ljudska prava i multikulturalnost društva.
Svrha i područje djelovanja:
– organizacija kulturno-umjetničkih događanja (koncerata, izložba, seminara, radionica, predavanja i ostalih kulturno-umjetničkih aktivnosti i programa svojih članova);
– organiziranje predavanja, seminara i tribina sa svrhom predstavljanja različitih kultura svijeta i promicanja vrijednosti multikulturalnosti, interkulturalnosti, suživota i ljudskih prava, izdavanje knjiga, časopisa, video i audio zapisa iz područja djelatnosti Udruge;
– suradnja sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu;
– obavljanje i ostalih poslova u skladu sa Statutom, zakonima i propisima.

Leave a Reply


− 2 = 4

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum