Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, Odsjek za zaštitu okoliša, graditeljsko nasljeđe i dokumentaciju prostora

Adresa: Forum 2
Grad/općina: 52100 Pula
Telefon: 052/371-802
E-mail: giordano.skuflic@pula.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja:


– poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, te za uređenje građevinskog zemljišta,
– poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja i uređenja građevinskog zemljišta u dijelu vezanom za prostorno planiranje i projektiranje,
– geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
– poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,
– s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,
– poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, a u cilju očuvanja i unapređenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika.
U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Leave a Reply


5 − 3 =

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum