Javni poziv za potporu izdavanju knjiga u 2010. godini

rok: 15.12.2009

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93) i članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 137/08, 57/09, 62/09) objavljuje

Javni poziv za potporu izdavanju knjiga u 2010. godini

1.
Ministarstvo kulture dodjeljivat će potporu izdavanju knjiga i to za:
· djela domaće književnosti i publicistike,
· prijevode djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća,
· sabrana, odabrana i kritička izdanja – djela hrvatskih autora.
Potpora izdavanju knjiga dodjeljivat će se autorskim pjesničkim, proznim i književno-esejističkim djelima kao i onima za čije je objavljivanje potrebno osigurati sredstva za istraživački, književno-povijesni ili osobito zahtjevan prevodilački rad.

2.
Prijava na Javni poziv treba sadržavati:
· prijavnicu,
· podatke o knjizi – opis rukopisa (tematika i struktura djela),
· podatke o autoru, prevoditelju te priređivaču i/ili uredniku,
· dokaz o pravu objavljivanja.
Razmatrat će se isključivo one prijave koje sadrže sve podatke navedene u Javnom pozivu.

3.
Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

4.
Inozemni se izdavači mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora u prijevodu na strane jezike.

5.
Prijavnice se mogu naći na internetskoj adresi www.min-kulture.hr. Razmatrat će se samo one prijave za koje je ispravno ispunjena i zaključena on line prijavnica.
Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom moraju se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.

6.
Prijave na ovaj Javni poziv primaju se do 15. prosinca 2009. godine.

7.
U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2010. godini bit će posebno raspisani natječaji za otkup knjiga za narodne knjižnice te za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva.

Leave a Reply


7 − = 6

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum