Obilježavanje Međunarodnog dana volontera i Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Puli

PC031298Informativnom dijelu akcije za koji je MMC Luka nesebično donirala prostor i pomoć pridružili su se i učenici Industrijsko-obrtničke škole i studenti povijesti Filozofskog fakulteta u Puli koji su tako mogli ostvariti kontakte i dobiti odgovore na pitanja gdje i kako volontirati. Nakon uvodnih naputaka koje je Denis Sgagliardi iz udruge ZUM predstavio prisutnima više od 50 volontera i volonterki,“uniformirani“ majicama akcije uz pratnju komunalnih redara Grada Pule i medijsku pratnju Regional expressa u užem je centru grada mirnom povorkom promoviralo kulturu volontiranja i to sa ciljem osviješćivanja građana/ki o problemu nepropisnog parkiranja i njegovom utjecaju na kretanje osoba s poteškoćama u kretanju.Šarena je povorka crvenim i zelenim letcima pohvaliula, ali i uputila građane na Zakon o sigurnosti prometa na cestama i kako njegovo nepoštivanje osobama s invaliditetom, majkama sa djecom u kolicima, biciklistima i ostalim građanima onemogućava nesmetano kretanje .

Prvotni plan akcije planiran je samo za područje Pule, ali se uključivanjem socijalno osviještenog gospodarstvenika Denona d.o.o. koji su donirali svoje usluge spontano pretvorila u akciju na razini cijele županije. Vrijedni su volonteri, podijelili više od 4000 letaka na motorna vozila grada Pule dok se paralelno u Labinu, Vodnjanu, Rovinju,Novigradu, Pazinu, Poreču i Bujama podijelilo ostalih 8000 letaka čime je inicijativa dobila regionalni karakter.
Volonterskom šetnjom ulicama našega grada, a u pratnji i osoba sa invaliditetom, odnosno sa medicinksim pomagalima i roditeljima sa djecom u dječjim kolicima građanima/kama smo ukazali na stvarne potrebe i probleme naših sugrađana i jasno javno zagovarali važnost volonterizma i volonterskog centra istarske županije.

Ružica Grabovac, potpredsjednica Društva distrofičara Istre opisala je ovaj dan kao najsretniji u njenom životu jer se toliko ljudi na svoju inicijativu udružilo da bi pomoglo u rješavanju problema u kojima se oni, kao predstavnici marginalizirane skupine građana uvijek osjećaju sami.

U Nedjelju, 05.12.2010. na Međunarodni dan volontera inicijativa za volonterski centar istarske županije predstaviti će se na Sajmu knjiga.

Leave a Reply


9 − 6 =

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum