Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu

rok: 28.06.2013

Ministarstvo kulture, u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata, objavljuju javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 14. međunarodnoj izložbi arhitekture, koji se održava od 7. lipnja do 23. studenog 2014.godine. Rok predaje kandidature je 28. lipanj 2013. godine.

379_Venice_Romantic_City
Osnovni uvjeti kandidature

Kandidaturu za povjerenika mogu istaknuti svi hrvatski državljani, koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja arhitekture, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09. i 63/11.), odnosno osobe koje imaju odgovarajuće akademske i stručne nazive drugih visokoškolskih ustanova. Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe kao i osnovnu ideju njenog postava. Detaljan tehnički opis izložbenog prostora bit će dostupan naknadno.
Također, nužno je objasniti i povezanost prijedloga s ovogodišnjim tematskim okvirom Bijenala.
 
Sadržaj kandidature

– Ispunjen prijavni obrazac
– Životopis
– Pismo motivacije – do 2 kartice teksta
– Opis prijedloga (do 10 kartica teksta + grafički prilozi, 1- 5 formata A4 ili A3), koji sadrži

a.            Opis koncepta
b.            Odnos predloženog koncepta i teme ovogodišnjeg Bijenala
c.            Opis građe – umjetničkih koncepata – kojima se prijedlog koristi, a već su dosad prikazani, realizirani ili valorizirani, s referencama (samo u slučaju da se prijedlog oslanja na već postojeću građu)
d.            Suglasnost svih uključenih autora iz projekata / koncepata pod c.
e.           Osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, gradnja, transport)
f.             Grafički prilozi – po želji kandidata, a obavezno minimalno jedan prilog koji uključuje osnovnu dispoziciju
g.            Procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
– autorski honorari
– troškovi selektora i asistenata (putni, smještaj, telefoni itd.)
– produkcija eksponata
– ekspertne usluge (informatika, multimedija)
– transport, montaža, demontaža
– katalog
– PR materijali
 

 

 

Više informacija…

Foto

Leave a Reply


2 − 1 =

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum