Grad Pula prelazi na ravnopravnu upotrebu dvojezičnosti

U prostorijama pulske Komunalne palače jučer je bilo riječi o dosadašnjem tijeku EU projekta “SAMPLE” kojeg Grad Pula provodi s ciljem usavršavanja i poboljšanja aktivnosti na području prava manjinskih skupina u Puli. Sastanku su prisustvovali zamjenik gradonačelnika Pule Fabrizio Radin i koordinatori projekta Klara Udovičić i Tihomir Brčina.

Screen Shot 2015-05-21 at 09.43.55

Projekt SAMPLE (Strengthening the Administration for  Minority People Leads to Equality) zajednički je projekt Europske unije i Vijeća Europe koji je fokusiran na poboljšanje ostvarivanja prava manjina na raznim razinama vlasti u jugoistočnoj Europi na temelju standarda Vijeća Europe u ovoj oblasti, a posebice na temelju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) i Europske povelje za regionalne i manjinske jezike (ECRML) koje je i Hrvatska ratificirala.
Projekt je usmjeren jačanju kapaciteta tijela uprave za prevladavanjem tehničkih poteškoća povezanih s korištenjem talijanskog jezika te namjerava potaknuti pripadnike talijanske nacionalne manjine na korištenje prava ravnopravne službene uporabe talijanskog jezika u komunikaciji s upravnim tijelima Grada Pule. Vizija Grada Pule je zajamčiti ravnopravnu službenu uporabu talijanskog jezika i pisma, razvijanje vlastite kulture te odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku pripadnicima talijanske nacionalne manjine u Gradu Puli.

Kako je naglasio Fabrizio Radin, glavni je cilj ovog projekta, osim segmenta stručnog usavršavanja djelatnika gradske uprave, i jačanje politika i kapaciteta za primjenu preporuka o manjinskom pravu ravnopravne službene uporabe talijanskog jezika u praksi u Gradu Puli.

Izravni korisnici “SAMPLE” projekta su službenici lokalne samouprave Grada Pule i pripadnici talijanske nacionalne manjine na području Grada Pule, dok su neizravni korisnici jedinice regionalne i lokalne samouprave u kojima je na snazi ravnopravna uporaba manjinskog jezika i pisma te turisti i posjetitelji Grada Pule.
Projekt je nakon kandidiranja odmah prihvaćen te se s njegovom realizacijom započelo u veljači ove godine, a trajati će 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 20.000 €, dok su planirane aktivnosti slijedeće:
–  Prevođenje i objava na hrvatskom i talijanskom jeziku javnih isprava i obrazaca koji se koriste u službene svrhe
–  Postavljanje dvojezičnih prometnih znakova
–  Prevođenje i postavljanje dvojezičnih natpisa i oznaka u uredima
–  Dodatna edukacija talijanskog jezika za djelatnike, budući da je u Gradu Pula na snazi dvojezičnost
–  Tečaj talijanskog jezika razina B2/C1/C2
–  Polaganje ispita za sudskog tumača za talijanski jezik
–  Informiranje javnosti posebnim brošurama i drugim promidžbenim materijalima o načinu na koji stranke mogu ostvariti pravo na uporabu talijanskog jezika u postupcima koji se vode pred upravnim tijelima Grada Pule
–  Organiziranje seminara o pravu pripadnika nacionalnih manjina na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma s ciljem unapređenja ostvarivanja prava, motiviranja i poticanja pripadnika nacionalnih manjina na korištenje prava

Izvor

Leave a Reply


+ 1 = 2

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum