Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu

rok: 15.09.2015

Ministarstvo kulture je objavilo poziv Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu. Pravo podnošenja programa na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. Rok za podnošenje prijava je od 15. srpnja do 15. rujna.

Screen Shot 2015-07-17 at 13.53.21

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:

– institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;

– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;

– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;

– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);

– vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;

– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;

– knjižnične djelatnosti;

– potpore izdavanju knjiga;

– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;

– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;

– književnih programa u knjižarama;

– arhivske djelatnosti;

– muzejsko-galerijske djelatnosti;

– zaštite i očuvanja arheološke baštine;

– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;

– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;

– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;

– digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;

– međunarodne kulturne suradnje;

– izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;

– nabave informatičke opreme.

Kao posebni natječaji u okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu raspisat će se natječaji za otkup vrijednih knjiga, poticanje književnoga stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva, program Ruksak (pun) kulture, poduzetništvo u kulturi, neprofitne medije i novinarske radove te programe razvojnih istraživanja, evaluacija i edukacija na području kulture i medija.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju i prijavu na javni poziv možete preuzeti s web stranice Ministarstva kulture na sljedećoj poveznici > http://bit.ly/1fPpkFq

Leave a Reply


4 + 5 =

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum