Međunarodni dan muzeja u Istri

Suvremeni život opterećen “beskompromisnim razvojem” sve više nameće svoje imperative pa nastoji zaobići različite stvari koje doprinose očuvanju kulturnoga krajolika. To je i razlog da je ICOM (Međunarodni savjet za muzeje) iz potrebe za općom senzibilizacijom javnosti, obilježavanje Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja 2016., posvetio upravo temi naslovljenoj “Muzeji i kulturni krajolici” (Museums and Cultural Landscapes). Činjenica je da se po svojoj prirodi kulturni krajolik ne može “zamrznuti” i tako sačuvati u muzeju na tradicionalan način, ali muzeji mogu dati značajan doprinos u razumijevanju krajolika i njegovog identiteta u zajednici. Osim toga, suvremene potrebe sve više od muzeja čine teritorijalna središta, uključena u aktivnu zaštitu i  održavanje kulturnog krajolika.

IMD2016_triO temi Muzeji i kulturni krajolici

Kulturni krajolik prema suvremenoj interpretaciji shvaća se kao izraz i rezultat prostornog i vremenskog međudjelovanja ljudi i njihova okruženja. On je prostorni sustav, zemljopisno područje prepoznatljivih obilježja, rezultat međudjelovanja čovjeka i njegove prirodne okoline. Pri tom se njegove najrazličitije osobine, poput topografije, vegetacijskoga pokrova, korištenja zemljišta, naselja i građevina tumače i sagledavaju kroz djelovanje složenih čimbenika, bilo prirodnih, bilo društvenih (Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, Narodne novine, 12/2002., Zagreb). Kulturni krajolici mogu se definirati i kao “mjesta” koja utjelovljuju neraskidivu vezu između materijalne i nematerijalne baštine na određenom području – bez obzira na njegovu veličinu – i tako s vremenom postaju “mjesta” identiteta.

Danas se kulturni krajolik ne odnosi samo na naselja već i na prometne komunikacije, arhitektonske oblike, arheološke lokalitete i mjesta s posebnim obilježjima. Definiramo ga kao ruralni, urbani, krajolik mora, i dr. ili kao namjerno oblikovan krajolik, kao što su parkovi, perivoji, vrtovi ili planski oblikovana urbana područja (industrijska, turistička, rekreacijska i sl.).

Zasebnu vrstu čine asocijativni kulturni krajolici koji čine nematerijalnu baštinu u najrazličitijim njenim izražajima. To su mjesta nadahnuća vezana uz običaje, tradiciju, zanatske vještine, umjetnički izraz ili legende i narodna predaja. Oni mogu biti vezani i uz znamenite osobe ili uz sam doživljaj krajolika (likovna umjetnosti, književnost).

Aktivnosti u Istri

Kao i u ostatku Hrvatske, istarski muzeji priključili su se obilježavanju Međunarodnog dana muzeja proširivanjem svojih aktivnosti na polje kulturnog krajolika, što podrazumijeva interpretiranje autentičnih materijalnih ostataka koji se čuvaju u muzejskim zbirkama i njihovu kontekstualizaciju u krajoliku kojem pripadaju. U nastavku donosimo najznačajnije aktivnosti koje će se odviti na području Istarske županije.

2

18.05./ Etnografski muzej Istre /Pazinski kaštel/ 18:30h
Predstavljanje kataloga “Zbirke arhitekture i opreme kuće” kustosice Muzeja Tanje Kocković Zaborski

18.05./ Muzej grada Pazina / pazinski Kaštel, izložbeni prostor EMI, 2. kat / 19:00h
Izložba “Muzejski krajolici / Izbor iz Galerijske zbirke Muzeja Grada Pazina”

118.05. / Muzej suvremene umjetnosti Istre /10:00 -21:00h
Samostalna izložba Pauline Jazvić I racommend Vodka i popratni sadržaji.

Uz edukativna vodstva i popratne pedagoške sadržaje tematski vezane uz izložbu program je zamišljen da kroz komunikaciju sa posjetiteljima paralelno upozna publiku i sa zanimljivom prošlošću zgrade u kojoj danas Muzej djeluje i čija se funkcija od prvobitne vojne upotrebe, preko raznih proizvodnih funkcija usmjerila ka kulturnim sadržajima usmjerila i muzejsko – galerijskoj djelatnosti.

16.05.2016 / Arheološki muzej Istre /Galerija C8/ 12:00h
Predavanja – Arheološki muzej Istre i kulturni krajolici, predavači: Čuka/Budim, Mihovilić, Zlatunić, Ujčić.

17.05./ Arheološki muzej Istre /Galerija C8/ 11:00h
Predstavljanje monografije Temporis Signa, (MIK 26)

18.05./ Arheološki muzej Istre / Povijesni i pomorski muzej Istre / od 18h
Tematska predavanja
“Wilhelm Konrad Röntgen – X zrake”, prof. Turić (18:00 – 18:30h)
“Herman Potočnik Noordung i njegove ideje”, prof. Korlević (18:45 – 19:45h)
“Kako smo poletjeli u svemir?”, prof. Macuka, prof. Popčević (20:00 – 20:30h)

18.05./ Arheološki muzej Istre / C8 / od 18h
Izložba ”Dvojna vrata – promjene urbanog krajolika Pule tijekom 19. stoljeća” autorice Katarine Zenzerović, više dokumentaristice.

318.05./ Muzej grada Umaga/ 19:30 h
Predstavljanje kataloga “Umaški fotoalbum“, fotografija i fotografska oprema od 19.st. do 60-tih godina 20.st., Muzej grada Umaga. Izložba i proglašenje pobjednika fotografskog natječaja “(H)umor umaškog kulturnog krajolika”.

Misija muzeja se mijenja i danas postaje nužno da muzeji prate promjene u društvu i svojim aktivnostima sudjeluju u kulturnom, ali i gospodarskom razvoju zajednice. Uloga Međunarodnog dana muzeja je potaknuti muzeje da se okreću temama koje omogućuju novo sagledavanje njihove uloge u zajednici, ali i da otkrivaju nove načine djelovanja. Muzejska zajednica Hrvatske je na inicijativu Muzejskoga dokumentacijskog centra od 1980. uključena u ovu manifestaciju.

Pripremila: Maja Iskra, izvor

Leave a Reply


− 5 = 2

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum