Predstavljanje projekta „Archaeolim“ u Zagrebu

Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za antropologiju Zagreb i Arheološki muzej Istre iz Pule organiziraju predstavljanje projektnih rezultata, nalaza i projektne publikacije „Archaeolim – Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena na prostoru Limskog kanala“ koje će biti održano u utorak, 13. lipnja u 12 sati u Velikoj dvorani Arheološkoh muzeja u Zagrebu. U predstavljanju će sudjelovati: Sanjin Mihelić (Arheološki Muzej u Zagrebu), Darko Komšo (Arheološki muzej Istre), dr. sc. Saša Missoni (Institut za antropologiju, Zagreb), dr. sc. Ivor Janković (Institut za antropologiju, Zagreb) i dr. sc. Mario Novak (Institut za antropologiju, Zagreb).

archaeolim„U razdoblju od lipnja 2014. do lipnja 2017. godine provedena su arheološka istraživanja u sklopu znanstvenog projekta pod nazivom “Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena na prostoru Limskog kanala” (Archaeolim). Glavni cilj ovog projekta, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost bolje je razumijevanje razdoblja paleolitika i mezolitika na području Istre, odnosno najranijeg ljudskog prisustva na tom prostoru. Ova multi i interdisciplinarna istraživanja okupila su i međunarodni tim stručnjaka. Osim voditelja projekta, dr. sc. Ivora Jankovića i dr. sc. Barbare Cvitkušić s Instituta za antropologiju u Zagrebu, članovi tima su Darko Komšo (Arheološki muzej Istre), Sanjin Mihelić (Arheološki Muzej u Zagrebu), Katarina Gerometta (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Krunoslav Zubčić i Antonela Barbir (Hrvatski restauratorski zavod), prof. James C.M. Ahern (University of Wyoming, SAD), prof. Fred H. Smith (Illinois State University, SAD), prof. Rory Becker (Eastern Oregon University, SAD), dr. sc. Jacobo Weinstock (University of Southampton, Velika Britanija), a u samim istražvanjima sudjelovali su i kolege prof. dr. sc. Ivor Karavanić (Sveučilište u Zagrebu) te mnogi drugi kolege i studenti arheologije i antropologije iz zemlje i svijeta.

„Tijekom trajanja projekta provela su se arheološka istraživanja na četiri nalazišta na prostoru Limskog kanala: Romualdovoj pećini, Abri Kontija 002, Lim 001 te Pećini kod Rovinjskog Sela. Istraživanjem su prikupljeni vrijedni nalazi i dobivene brojne spoznaje o drevnim stanovnicima tog prostora. Primjerice, iako su ranija istraživanja Mirka Maleza u Romualdovoj pećini ukazivala na ljudske posjete tijekom prapovijesti (u gornjem paleolitiku i kasnijim prapovijesnim razdobljima), a kasnija revizijska istraživanja Darka Komše i na posjete tijekom srednjeg paleolitika, istraživanja provedena u sklopu projekta Archaeolim pružaju nam temelje za detaljniji uvid u ljudsku prisutnost na tom nalazištu. Tako je moguće zaključiti da su pećinu posjećivali već neandertalci (posebice prvu pećinsku dvoranu), a kasnije i skupine anatomski modernih ljudi gornjeg paleolitika. Na temelju nalaza moguće je govoriti i o razlikama u strategijama preživljavanja te korištenja prostora i kontakata s drugim geografskim prostorima. Na nalazištu Abri Kontija 002 pronađena je velika količina nalaza (kamenog oruđa, životinjskih kostiju, tragova vatre i dr.). Nalazište se pokazalo izuzetno bogatim te već preliminarne analize govore da se radi o ključnom nalazištu za razumijevanje različitih pitanja vezanih uz razdoblje kasnog pleistocena. Analize s istraživanja nalazišta Lim 001 i Pećine kod Rovinjskog sela još su u tijeku, no moguće je zaključiti da će Lim 001 pružiti uvid u kulturne aspekte ljudi na samom kraju pleistocena te ranog holocena. Istraživanja u Pećini kod Rovinjskog sela bila su usmjerena u proučavanje metoda geofizike i mogućnosti uporabe iste na pećinskim arheološkim nalazištima, što se pokazalo izuzetno zanimljivim i potencijalno vrlo korisnim.

„Dio rezultata analiza već je objavljen je u znanstvenim i stručnim časopisima te prezentiran na znanstvenim skupovima u zemlji i svijetu, a upravo je izašla i knjiga u zajedničkom izdanju Arheološkog Muzeja u Zagrebu, Arheološkog Muzeja Istre te Instituta za antropologiju, koja projektne rezultate iznosi na svima lako razumljiv način. Uskoro slijedi i izložba koja će projektne rezultate dodatno približiti zainteresiranoj javnosti i još jednom ukazati na važnost nalaza s prostora Istre u razumijevanju prapovijesti i rane kulturne baštine, ne samo naše, već i svjetski značajne kulturne baštine.

„Istraživanja provedena u sklopu projekta Archaeolim pružila su vrijedne rezultate, no predstavljaju samo početak. Tijekom lipnja i srpnja ove godine isti će tim nastaviti istraživanja na nalazištima Abri Kontija 002 i Romualdova pećina koje će, nadamo se, pružiti nove vrijedne i zanimljive spoznaje“, navodi se u opisu projekta.

Priredio B. V.

Leave a Reply


2 + 2 =

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum