Otvorene prijave za međunarodni okrugli stol „Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj“

Otvorene su prijave za međunarodni okrugli stol „Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj“ koji će biti održan u Zagrebu, o d19. do 20. travnja,a u organizcaiji Instituta za razvoj i međunarodne odnose – IRMO.

Cilj ovog okruglog stola je okupiti istraživače/ice, kulturne djelatnike/ice te donositeljice i donosioce odluka u kulturi te potaknuti dijalog između različitih kulturno-političkih dionika o nekim od ključnih promjena koje Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) donosi za sektor kulture i medija u Hrvatskoj. Okrugli stol omogućit će fokusirane tematske rasprave koje će biti usmjerene na kontekstualiziranje Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za kulturu i medije u Europskoj uniji.

Program okruglog stola uključuje: Uvodno plenarno predavanje prof. dr. sc. Katharine Sarikakis s Odsjeka za komunikacije Sveučilišta u Beču, pod nazivom “Kultura i (novo) jedinstveno tržište: reproduciranje režima dominacije ili ponovno pokretanje nove Europe?” (20. travnja) te Uvodnu diskusiju “Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije: institucionalni i regulatorni aspekti” (19. travnja).

U ovoj uvodnoj sesiji, gđa. Anja Jelavić, načelnica Sektora za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove Ministarstva kulture RH i g. Božo Zeba, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, predstavit će inicijative hrvatskih donositelja odluka vezane uz Strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta (DSM) u Hrvatskoj.

Tri panel sesije:

Panel 1 – Mrežne platforme i održivost medija u demokratskim društvima (19. travnja)

Glavni je cilj ovog panela preispitati utjecaj mrežnih platformi na lokalne medije i komunikacijsku industriju u političkom, kulturnom i ekonomskom smislu. U fokusu panela biti će utjecaj mrežnih platformi na digitalno oglašavanje, održivost medija, tržišno natjecanje i medijski pluralizam. Ujedno će se raspraviti i mogućnosti javnih potpora za medijske industrije, te građanske alternative tržišnim okvirima medija.

Panel 2 – Autorska prava, interesi autora i korisnika: Kako potaknuti kreativnost? (20. travnja)

Cilj ovog panela je raspraviti o tome da li DSM reforma donosi prednosti ukupnom kulturnom i medijskom sektoru, ili je prvenstveno namijenjena ‘velikim igračima’ kreativne ekonomije? Pritom se uzima u obzir kontekst malih zemalja Europske unije kao što je i Hrvatska, zatim europska tradicija zaštite autorskih prava, promjenjiva uloga organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, pitanje prava korisnika na pristup kulturi i sl.? Ova pitanja imaju implikacije na kulturnu raznolikost i medijski pluralizam u državama članicama. Stoga ih treba sagledati ne samo iz perspektive tržišno-orijentiranih mehanizama, nego i iz perspektive kulture kao javnog dobra.

Panel 3 – Uspostavljanje ravnoteže između kulture i ekonomije: uloga baštinskih institucija? (20. travnja)

U ovoj panel sesiji staviti će se naglasak na neka važna pitanja vezana uz sektor kulturne baštine. Koja je odgovarajuća konceptualizacija prava intelektualnog vlasništva u digitalnom dobu koja bi osigurala očuvanje snažne javne domene i prava korisnika iz analognog doba? Takva nova konceptualizacija trebala bi uzeti u obzir da su pravo na znanje i pravo na razmjenu znanja, kao i pravo na stvaranje i ponovno stvaranje ključni za opstanak bilo koje kulture kao i naše kulturne memorije. Ujedno, ako svoju kulturnu baštinu promatramo kao resurs koji pokreće promišljanja i nove spoznaje koje bi trebalo sačuvati i prenijeti na buduće generacije, moramo osigurati da naše kulturne spoznaje (kako iz nedavne tako i iz daleke prošlosti) ostanu žive u našoj kulturnoj memoriji. Jedino njihovim korištenjem one opstaju jer digitalna kultura predstavlja vitalni dio naše buduće baštine. Postavlja se pitanje  da li će obrazovni i baštinski sektor moći iskoristiti prednosti i prilike koje se otvaraju kroz digitalne mreže?

Preliminarni program okruglog stola dostupan je ovdje. Za više informacija pogledajte najavu okruglog stola, a ukoliko želite sudjelovati na okruglom stolu registrirajte se putem registracijskog formulara. S obzirom na ograničen broj mjesta (do 80 ljudi) rok za rezervaciju je 15. travnja.

Izvor

Leave a Reply


7 + 3 =

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2020 | Impressum