PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018.

Program javnih potreba u kulturi istarske županije za 2018. godinu dostupan je na službenim mrežnim stranicama županije. Odluka o izmjenama i dopunama tog Programa kojom se popisu pridodaju programi i projekti od interesa za opće dobro koje provode udruge usvojena je na Skupštini Istarske županije održanoj 26. travnja 2018. U nastavku donosimo popis svih dobitnika sredstava.

KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO

MANIFESTACIJE

Gradska knjižnica Poreč

XI. BOOKtiga 2018. – 15.000,00 kn

XXV. Verši na šterni – 7.000,00 kn

Gradska knjižnica Umag

XIX. Forum Tomizza – 12.000,00 kn

POU Grada Rovinja Rovigno

XXIII. Šoljanovi dani – 7.000,00 kn

Istarski ogranak DHK

XVI. Pulski dani eseja – 7.000.00 kn

Udruga Zvona i nari

Knjižnica i književno svratište Zvona i nari – 9.000,00

POTPORA TISKANJU

Gradska knjižnica Umag

Fulvio Tomizza: Grešni odnosi – 14.000,00 kn

Hrvatska sveučilišna naklada

Dora Delbianco: Kad je stao svijet – 10.000,00 kn

Studio TIM

Danijel Radočaj: Anatomija rastanka – 7.000,00 kn

Obrt za nak. pos. i trg. Sandorf

Igor Grbić: Mrvice s gozbe – 7.000,00 kn

Arheološki muzej Istre

Histria arheologica 48 – 7.000,00 kn

Istarski ogranak DHK

Nova Istra – 80.000,00 kn

Albino Crnobori: U snu – 8.000,00 kn

Jelena Lužina: Pulski eseji – 7.750,00 kn

Jadranka Ostić: Storie di rane & storie di tartarughe – 7.000,00 kn

Istarsko povijesno društvo

SSI: Histria, godišnjak IPD-SSI broj 8 – 5.000,00 kn

OTKUP ZA KNJIŽNICE

Galerija Alvona

B.Valušek / R. Tessari: Vinko Šaina – 2.500,00 kn

Srednja Europa d.o.o.

Milan Radošević: Smrt na krilima siromaštva – 2.000,00 kn

Mara d.o.o.

Milena Joksimović: Gladijatori – Igraj se i uči – 1.820,00 kn

Naklada Ceres d.o.o.

J.Lužina: U znaku Kairosa: knji.krit. o djelu B.D. Biletića – 1.680,00 kn

Katedra Čakavskog sabora Roč

Frane Paro: Bela karta črno slovo – 2.250,00 kn

GLAZBENO – SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST

POU Poreč

46. susret pjevačkih zborova „Naš kanat je lip“ – 40.000,00 kn

57. koncerti u Eufrazijevoj bazilici – 15.000,00 kn

8. Porečdox – 10.000,00 kn

Grad Labin

Labin Jazz Festival – 10.000,00 kn

Umjetnička škola Poreč

9. gitarističko i violinističko natjecanje Poreč Fest – 10.000,00 kn

POU Pazin

18. susret zborova djece i mladeži “Mali kanat“ – 10.000,00 kn

Pulska filmska tvornica j.d.o.o.

Istarske štorije / dokumentarni omnibus – 10.000,00 kn

Mario Penzar

Orguljska glazba u Istri XVI. I XVII. Stoljeća – 10.000,00 kn

POU Grada Rovinja

Glazbeni poučak / Teorema musicale – 5.000,00 kn

Nataša Dragun

Koncert Flauta, sax & prijatelji 2018. – 5.000,00 kn

OKUD Istra

43. Međunarodni susret harmonikaša – 35.000,00 kn

Ini. za pro. umjet. Mediterana

19. Međ. fes. kom. teatra Zlatni lav – Leone d’oro – 30.000,00 kn

Udruga jazz glazb. Istre Jazzistra

Jazzistra Orchestra: Oriđiđi – 15.000,00 kn

SU Hrvatski sabor kulture

51. susret hrvatskih pjevačkih zborova – 15.000,00 kn

Europski centar za kulturu

14. BaRoMus Festival – 10.000,00 kn

Limena glazba Pazin

43. susret limenih glazbi Pazin – 10.000,00 kn

UOSIS

Glazbeni poučak Istrom – 5.000,00 kn

CI Pino Budicin Rovinj

Corso di bitinade – 5.000,00 kn

ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJA

Etnografski muzej Istre

Stalni postav – 327.000,00 kn

Izložba: Čega se bojiš – 5.000,00 kn

Katalog Proizvodnja tekstila odjeće i obuće – 5.000,00 kn

Virtualna zbirka tradicijskih glazbala Istre – 5.000,00 kn

10. Etno film – 10.550,00 kn

Dani rukotvorina – 10.550,00 kn

PSJ Lab / Pazi što jedeš laboratorij / 2 – 5.000,00 kn

CENKI: Tradicijska znanja i umijeća – dokumenti. i prezentacija – 15.000,00 kn

Izložba :Niz dlaku – 15.000,00 kn

Grad Pazin

Restauracija fresaka u župnoj crkvi Sv. Nikole – 100.000,00 kn

Sanacija kaštela u Pazinu – 50.000,00 kn

Općina Vrsar

Restauracija fresaka u samostanu Sv. Mihovila – 30.000,00 kn

Općina Grožnjan

Restauratorski radovi na zidnim slikama u apsidi Sv. Ivana – 25.000,00 kn

Općina Kanfanar

Sanacija kaštela Dvigrad – 50.000,00 kn

Općina Cerovlje

Sanacija kaštela Paz – 50.000,00 kn

Grad Buje

Sanacija kaštela Rota – 50.000,00 kn

Arheološki muzej Istre

Rimsko kazalište – 50.000,00 kn

Zaštita antičkih brodova Pula 1 i Pula 2 – 50.000,00 kn

Povijesni i pomorski muzej Istre

Godišnji izložbeni program: Boks u Istri – 45.000,00 kn

Izdavanje publikacija – Katalog izložbe: Boks u Istri – 23.000,00 kn

Muzej Grada Umaga

XVII. Međunar. festival antike Sepomaia viva – 10.000,00 kn

Rest.- kon. radovi na kaštelu Sipar / VI. Faza – 10.000,00 kn

Sveučilišna knjižnica Pula

Zaštita fonda Morn. knjiž. i Zavičajne zbrike Histrica – 10.000,00 kn

Međunarodni okrugli stol o Antoniju Smaregli – 10.000,00 kn

Zavičajni muzej Poreštine

Restauracija knjiga spomeničke knjižnice – 10.000,00 kn

Restauracija predmeta obitelji Polesini – 5.000,00 kn

Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre

44. znanstveni skup pazinski memorijal – 8.000,00 kn

Katedra Čakavskog sabora Roč

650. godišnjica Mislava kneza Novaka – 6.000,00 kn

Istarsko arhivističko društvo

Ysterreich u srednjoeuropskom kontekstu – 6.000,00 kn

VIZUALNE UMJETNOSTI

Muzej suvremene umjetnosti Istre

RED ALERT: Selektirana skupina – tematska izložba – 10.000,00 kn

Mauricio Ferlin: Scenografije – 10.000,00 kn

Studio Sonda: 10 godina – 12.000,00 kn

Leonid Zuban i Dino Krizmanić – 10.000,00 kn

Kolekcija Argeo Curto – 12.000,00 kn

Izložba Alem Korkut: Skulpture 2017. – 8.000,00 kn

Božica Dea Matasić: Vreće bez dna – 8.000,00 kn

ARTSTAIRS ( volume 3 ) prilog stalnom postavu – 7.500,00 kn

Serijal dokumentarnih filmova vol. I: Josip Diminić – 5.000,00 kn

Museum shop ART2GO – 5.000,00 kn

Pedagoška djelatnost MSUI – 2.500,00 kn

Muzej – Museo Lapidarium

Program galerije Rigo i Arterija – 20.000,00 kn

POU Labin

Program Gradske galerije Labin – 20.000,00 kn

Orlando Mohorović – 5.000,00 kn

POU Poreč

58. Analle – 15.000,00 kn

Galerija Alvona

25. godina galerije Alvona – 10.000,00 kn

Luka Stojnić

Nevidljivost – 5.000,00 kn

UO Robot

Izložbe u galeriji Poola za 2018. godinu – 10.000,00 kn

UO Apoteka

Godišnji program 2018 – 10.000,00 kn

Cinemaniac 2018/ Muzej pronađenog filma – 10.000,00 kn

Delta 5

Studio Golo Brdo – 10.000,00 kn

Umjetnik susreće kuhara – 6.000,00

Društvo arhitekata Istre

Dani arhitekture u Istri – 10.000,00 kn

Otvoreni grad 2018 / Zeleni plan – 5.000,00 kn

FARO 11

GRISIAyouth – 7.000,00 kn

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika

IN DIS Gallery – 7.000,00 kn

NOVE MEDIJSKE KULTURE

Branka Benčić

Platforma za ist. raz. i pre. suvremene video produkcije – 7.500,00 kn

Neven Radaković

Soundpainting platforma Pula – 7.500,00 kn

Udruga Veliki mali čovjek

15. međ.festival 7 dana stvaranja 2018 – 7dssistem – 40.000,00 kn

Udruga Kulturban

Audioart 09 – 9.000,00 kn

Faro 11 udruga za razvoj kreativnih industrija

Mapping Cissa – 9.000,00 kn

Udruga Metamedij

Metamedia Lab 2018 – 8.000,00 kn

Udruga Zona

aMORE/ festival moru – 7.000,00

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika

IN DIS kreiraj* IN DIS – 7.000,00 kn

NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA

Općina Cerovlje

Supci pud mavricun – 15.000,00 kn

POU Buje

Pišćaci i gunjci uz tanac na tavolac – 10.000,00 kn

Općina Lanišće

11. smotra tradicijske vokalne glazbe Zarozgajmo na Ćićariji – 10.000,00 kn

Noel Šuran

Herbasonarij – 10.000,00 kn

Općina Cerovlje

Bajsi u Draguću – 10.000,00 kn

Sveučilišna knjižnica Pula

Istarske novine online / INO – 10.000,00 kn

Općina Žminj

Sabor čakavskog pjesništva Žminj 2018. – 10.000,00 kn

POU Buje

Momjan – Momiano 2018 / ciklus predavanja o kaštelu Rota – 10.000,00 kn

Grad Labin

Ćakulada na Turjone – 10.000,00 kn

KUD Mate Balote Rakalj

53. smotra nar. glazbe i plesa Istre – 50.000,00 kn

Folklorno društvo Pazin

Očuvanje tradicije i kulturne baštine središnje Istre – 15.000.00 kn

ŽKUD Renato Pernić

30. smotra Z armoniku v Roč – 15.000,00 kn

KUD Ivan Fonović Zlatela

Multimedijalno izdanje 20 let Zlatele – 15.000,00 kn

RKUD Rudar

Meh na srcu – 13.000,00 kn

Udruga TradInEtno

Festival TradInEtno – 13.000,00 kn

Udruga Spod Učke

(Ne)skrivena Istra – 10.000,00 kn

ZT Vodnjan

XVIII Festival Internazionale del folklore Leron – 10.000,00 kn

Udruga Babin pas

Grota – umijeće gradnje i igre – 7.000,00 kn

MEĐUNARODNA SURADNJA

Istarska kulturna agencija

Dani Vojvodine u Istri – 60.000,00 kn

Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula

Koprodukcija predstave Pauline Mol: Bizon i sinovi – 20.000,00 kn

Muzej – Museo Lapidarium

3. AiR – Umjetnička rezidencija Kuberton – 10.000,00 kn

Elis Lovrić

Hrvatska u Brazilu II. – 10.000,00 kn

Labin Art Express XXI

Rudnici kulture – 10.000,00 kn

Udruga Kuća o Batani

Eu.cul. heritage summit Berlin – 9.000,00 kn

Mješoviti pjevački zbor Roženica

Gostovanje u Walesu – 7.000,00 kn

UO Transhistriae ensemble

Koncertni tour u Austriji – 7.000,00 kn

Savez udruga Rojc

Članstvo u Trans Europe Halles TEHA – 7.000,00 kn

OSTALI PROGRAMI

Mara d.o.o.

XII×II 2019 – 50.000,00 kn

Unione Italiana

Festival dell’Istroveneto – 50.000,00 kn

Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre

8. Zavičajni kviz Krasna zemljo – 24.000,00 kn

Udruga Tondak Pula

Žurnada – Kantaduri – 10.000,00 kn

KULTURNI PROGRAMI – OSTALO

Pula Film Festival

65. Pulski filmski festival – 200.000,00 kn

Povijesni i pomorski muzej Istre

Kuća fresaka u Draguću – projektne aktivnosti u 2018. godini – 102.000,00 kn

Gradska knjižnica Pazin

Kuća za pisce – Hiža od besid – 90.000,00 kn

Istarska kulturna agencija

Umjetničko blago istarske crkve / Slikarstvo od IV. do XV. stoljeća – 80.000,00 kn

Statuti istarskih gradova

Statuti istarskih gradova – 75.000,00 kn

Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula

Kazališna zima u Istri – 40.000,00 kn

Općina Marčana

44. Susreti na dragom kamenu – 30.000,00 kn

Motovun Film Festival

Motovun film festival 2018 – 370.000,00 kn

Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

24. Sa(n)jam knjige u Istri – 240.000,00 kn

11. Festival knjige Monte Librić – 60.000,00 kn

Zagrebački plesni ansambl

19. Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat – 200.000,00 kn

Mediteranski plesni centar / Sezona – 40.000,00 kn

SAKUD Pula

24. međunarodni kazališni festival PUF – 150.000,00 kn

Udruga Metamedij

Kulturistra: internetski portal o kulturi Istarske županije – 120.000,00 kn

Istarski ogranak DHK

Program rada – 50.000,00 kn

Udruga Val kulture

Legendfest – 50.000,00 kn

Mediteranski kiparski simpozij

Restauracija skulptura i dionica Bijele ceste – 50.000,00 kn

Labin Art Express XXI

2. Bijenale industrijske umjetnosti IAB – 50.000,00 kn

Udruga Čarobnjakov šešir

Festival uličnih čarobnjaka FUČ – 40.000,00 kn

Udruga Prosoli/ Sveta glazba

Dvigrad festival – 40.000,00 kn

Kazalište Ulysses Zagreb

Brijunsko ljeto – 40.000,00 kn

UO Transhistria ensemble

Panphonia Istriana V. / Žminjski govori II. – 30.000,00 kn

Sonitus Pula

Visualia 2018 – 30.000,00 kn

Čakavski sabor

Program rada – 27.000,00 kn

Pulska filmska tvornica

Istarske štorije – 23.000,00 kn

 

Priredio B. VINCEK

Izvor 1

Izvor2

 

Leave a Reply


1 + = 4

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2020 | Impressum