Otvorena tematska izložba „Edukacija“ u grožnjanskoj galeriji Fonticus

Tematska skupna izložba „Edukacija“ otvorena je u subotu, 29. prosinca u grožnjanskoj Gradskoj galeriji Fonticus.

Autor projekta je Eugen Borkovsky, a svoje radove izlažu: Lea Bernetič Zelenko, Željko Bobanović Don Bobo, Matjaž Borovničar, Darko Brajković Njapo, Tajči Čekada, Barbara Cetina, Amina Konate Visintin, Ivo Dejanović, Sascha Dejanovic, Verica Dimeska, Slađan Dragojević, Diana Drča, Fernando, Željka Gradski, Igor Gustini, Slavica Isovska, Tina Konec, Edvard Kužina, Gordana Kužina, Miranda Legović, Drago Leskovar, Milan Marin, Slavica Marin, Klavdija Marušič, Vanja Mervič, Josip Mijić, Nevenka Miklenić, Iva Milinković, Gail Morris, Vesna Paladin, Miha Pečar, Renata Pentek Šimoković, Refik Fiko Saliji, Živana Selimović, Dorotea Smrkinić, Krunislav Stojanovski, Luiza Štokovac, Vanja Subotić, Goranka Supin, Noel Šuran, Miriam Elettra Vaccari, Urša Valič, Asja Vasiljev, Marija Vasiljev, Ivona Verbanac, Andrea Verdelago, Vasko Vidmar, Nataša Vlačić, Matilda Zanini i Andrej Zbašnik

Iznimno dobro posjećenu izložbu otvorio je autor projekta Eugen Borkovsky koji je naglasio da je proteklih godina, Gradska galerija Fonticus, kolektivnim likovnim projektima obrađivala više tema, a bez obzira na zadanu temu, rezultati su svjedočili recentno povijesno vrijeme pa su, uz povezivanje sa pojmom, progovarali o suvremenoj situaciji.

„Ovaj projekt artistički propituje pojam, fenomen edukacije. Edukacija proširuje horizonte, izoštrava percepciju svijeta. Educirana osoba odolijeva nacionalizmima i drugim segregacijama (boji kože, spolu, erotskoj orijentaciji). Edukacija nosi udaljavanje od dogmi. Educirana osoba ne podliježe reklamama ni političkim uzurpacijama mišljenja. Educirana osoba ima svijest o ekološkoj zapuštenosti svijeta i agresivnoj eksploataciji u vrijeme neoliberalizma. Edukacija nosi ideju pravedne raspodjele dobara. Kao podnaslov, tu je citat Platona izgovoren u osvit rađanja, danas natrule, Europe: „Neznanje je korijen svega zla““, kazao je Borkovsky.

Priredio B. V.

Fotografije Arhiva Gradske galerije Fonticus

Leave a Reply


7 − 5 =

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum