Predavanje Milana Sovilja „Odjeci Praškog proljeća u Jugoslaviji 1968. godine“ na Filozofskom fakultetu u Puli

Javno predavanje „Odjeci Praškog proljeća u Jugoslaviji 1968. godine“ doc. dr. sc. Milana Sovilja bit će održano u srijedu, 10. travnja u 18 sati na Filozofskom fakultetu u Puli u Dvorani Slavka Zlatića. Milan Sovilj s Filozofskog fakulteta Sveučilišta Hradec Králové (Češka) preko Erasmus programa gostuje na Odsjeku za povijest.

„Promjene, koje su se zbivale u čehoslovačkoj državi i društvu prvih nekoliko mjeseci 1968. godine bile su vezane za pokušaje i ostvarenje određene liberalizacije čehoslovačkoga društva i Komunističke partije Čehoslovačke (KPČ). Glavna parola promjena, koje su bile označene terminom Praško proljeće, odnosila se na “socijalizam s ljudskim likom”. Nova vrsta socijalizma, koju je zagovaralo novoizabrano rukovodstvo KPČ od siječnja 1968. godine na čelu s prvim tajnikom partije Alexandrom Dubčekom, naišla je na nerazumjevanje toga “ljudskog lika” od strane Sovjetskog Saveza, zemlje koja je sama težila ka određivanju oblika socijalizma u državama pod svojom kontrolom. Odjeci Praškog proljeća ticali su se također i Jugoslavije. Iako se u Čehoslovačkoj očekivala jugoslavenska podrška reformama zbog ranijih negativnih jugoslavenskih iskustava prema Sovjetskom Savezu (informbiroovska kriza nakon 1948. godine ili ponovno zahlađenje jugoslavensko-sovjetskih odnosa krajem pedesetih godina), Josip Broz Tito se u vrijeme Praškog proljeća nije izravno izjašnjavao o čehoslovačkim promjenama. Jugoslavensko rukovodstvo je pratilo zbivanja u Čehoslovačkoj, ali s distance i naglašeno oprezno zbog vlastitog odnosa prema Sovjetskom Savezu. Osluškujući što se događa u zemlji s kojom je Jugoslavija imala uglavnom dobre i srdačne odnose (osim u vrijeme kriza sa Sovjetskim Savezom), Tito i njegovi bliski suradnici nisu željeli izravno pružiti nikakve znakove podrške svojim čehoslovačkim kolegama koji bi mogli otežati jugoslavensko-sovjetske odnose, a možda i utjecati na zahtjeve za sličnim promjenama u samoj Jugoslaviji. Titov posjet Pragu početkom kolovoza, nedugo prije napada pet vojski Varšavskog pakta na Čehoslovačku (u noći između 20. i 21. kolovoza 1968.) nije ništa bitnije promijenio, iako je kod vodećih čehoslovačkih političara mogao pobuditi određenu nadu u podršku tijekom vrlo teških trenutaka. Tek nakon okupacije Čehoslovačke, Tito i vodeći jugoslavenski politički predstavnici iskazali su svoj stav, odnosno neslaganje zbog upotrebe sile prema čehoslovačkim građanima. Ujedno, zbivanja u Čehoslovačkoj bila su u tom trenutku glavna politička tema za većinu jugoslavenskih građana. Međutim, pojavila se također određena strijepnja oko mogućeg pogoršanja odnosa između Jugoslavije i Sovjetskog Saveza, upravo zbog jugoslavenske osude nasilnog prekidanja reformskog pokreta u Čehoslovačkoj“, piše u opisu predavanja.

Milan Sovilj (1981.), povjesničar, postdoktorant Instituta za suvremenu povijest Akademije znanosti Češke Republike u Pragu, znanstveni suradnik Instituta za svjetsku povijest Filozofskog fakulteta Karlovog sveučilišta u Pragu i stručni asistent na predmetima opće povijesti 20. stoljeća na Filozofskom fakultetu sveučilišta Hradec Králové. Na Odeljenju za istoriju Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Beogradu je diplomirao (2005.) i magistrirao (2008.). Radio je u Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu. Disertaciju o čehoslovačko-jugoslavenskim odnosima 1939.-1941. godine obranio je 2015. godine na Institutu za svjetsku povijest Filozofskog fakulteta Karlovog sveučilišta u Pragu. Bavi se izučavanjem povijesti Jugoslavije i jugoslavensko-čehoslovačkih odnosa u različitim razdobljima i kroz razne aspekte. Autor je monografija: U potrazi za nedostižnim. Jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze 1945.-1949. (Beograd, 2012), Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941: od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie (Praha, 2016), kao i većeg broja studija i članaka.

Priredio B. V:

Leave a Reply


1 + = 7

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum