FULVIO JURIČIĆ: RETROSPEKTIVA (1979. – 2019.) u Muzeju suvremene umjetnosti Istre i Gradskoj galeriji Pula

Izložba „Retrospektiva (1979. – 2019.)“ Fulvija Juričića bit će otvorena u petak, 3. svibnja u 19 sati u Muzeju suvremene umjetnosti Istre te u 20.30 sati u Gradskoj galeriji Pula (Kandlerova 8). Na izložbi će u ta dva izložbena prostora biti predstavljeno stotinjak radova koji obuhvaćaju sve faze četrdesetogodišnjeg likovnog stvaralaštva Fulvia Juričića.

„Slikarstvo Fulvija Juričića zaokružena je i po mnogo čemu jedinstvena epizoda u suvremenoj istarskoj i hrvatskoj umjetnosti. Od samih svojih autorskih početaka Fulvio se odredio u likovnom svijetu auto referencijalnog prosedea, posvetivši se istraživanjima koja su nužno dosezala do samog bitka, odnosno definicije slike. Nedugo nakon završene Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (slikarstvo u klasama Miljenka Stančića i Vasilija Jordana), a nakon nekoliko godina kolebanja između kubističkih i ekspresionističkih utjecaja, Fulvio je krenuo na jedinstven umjetnički put radeći apstraktne slike – crteže kombiniranom tehnikom ugljena i akrila gdje je znak imao primarnu funkciju, odnosno bio ikonografskim subjektom kompozicije. Taj znak nije bio izrazito akcentiran, već naznačen kao svojevrsni grafizam dihotomijskog odnosa prema nemirnoj i uzbudljivoj zagasitoj površini i gestualnoj autorovoj ekspresiji. Takav sustav znakovlja Juričić će postupno reducirati u korist cjelovite slikarske kompozicije što će polučiti nove rezultate izrazito kultivirana predznaka gdje će Juričić govoriti zajedničkim, rafinirano izbalansiranim jezikom znaka i materije što će ga dovesti do metafizičkog karaktera djela. Ti su radovi, a radi se o osamdesetim i počecima devedesetih godina proteklog stoljeća, dali naslutiti budućnost slikarske osobnosti Fulvija Juričića koja je do današnjih dana zadržala svoj specifični modus post informelovskog karaktera, kojeg autor ispituje podjednako eksperimentiranjem kompozicijskih mogućnosti kao i uporabom slikarskih, ili ne slikarskih materijala. Svojim istraživanjima informelističkih postupaka višestruko je ukazao na svoj autorefleksivni pristup, preispitujući raznovrsne tautološke postupke kad umjetnički rad postaje istraživanjem konkretnog procesa stvaranja i svodi se isključivo na svoje osnovne metijerske funkcije. Fulvijevo slikarstvo potpuno je oslobođeno ikakvih asocijativnih primjesa te definitivno napušteno od predmetnog svijeta. Akromatski slog svojom zagasitom gamom i dominantnim crnilom ne dozvoljava prisustvo ničemu osim slojevitim nanošenjima i rastakanjima pigmenta, što izrazito pogoduje Juričićevim istraživanjima svedenim isključivo na materiju i gestu.

„Neprestana autorova želja za promjenama unutar jasno zadane i određene slikarske problematike rezultirala je s nekoliko zaokruženih ciklusa (Tišine dubine, Jedra, Crna jedra, Između, Moj mali svijet Tao) a u posljednjem, nazvanom Dijalozi, otišla i korak dalje. Juričić sada prvenstveno preispituje probleme serije i monokromije. Te su slike zasićene tipografskim znakovima (slovima) koji naravno ne tvore nikakav smisaoni niz, odnosno ne odašiljaju poruku ili značenja. Slova su u funkciji slike kao njen integralni gradidbeni dio, a njihovi blokovi razdvojeni su manjim razmacima koje tvore bijele uske površine s ugrebanim i slojevito nanesenim potezima slikarske špatule. Biljeg informela na taj je način i nadalje prisutan a njegova izvjesna refleksija prisutna je i u naglašenoj iluziji reljefnosti samih slova koja su osnovni subjekt slike. Kompozicijska dispozicija slovnih blokova svoje porijeklo zahvaljuje iskustvu kolažiranja, ali njihov raspored na platnu s pažljivo izbalansiranim razmacima (koji u ovom kontekstu podsjećaju na pauze u notnom pismu), prvenstveno propituje problem serije.

„U svom bogatom dosadašnjem stvaralaštvu Fulvio je upornim istraživanjima pikturalnih postupaka do kraja ogolio sliku vrativši je na početke,  a paradoksalno i  ujedno fascinirajuće je što je do toga došao u potpunosti zasićenim slikarstvom kao produktom bogatih osobnih iskustava rukovođenih premisama  avangardi proteklog stoljeća.

„Radovi Fulvija Juričića potvrđuju i ukazuju da su beskonačne i iznenađujuće mogućnosti disciplinarnih istraživanja u domeni određene slikarske problematike, a ako su idejno postavljene i izvedbeno provedene na promišljeni način, daju rezultate visokih umjetničkih dosega, kao što je slučaj s Juričićevom cjelokupnim umjetničkim opusom“, piše Mladen Lučić.

Izložba je realizirana uz podršku Upravnog odjela za kulturu Istarske županije, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Pule i TZ Grada Pule, a može se pogledati do 7. srpnja.

Priredio B. V.

Leave a Reply


4 − = 1

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2020 | Impressum