Konferencija “Suvremeni trendovi – od kreativnih klastera do umjetnika poduzetnika”  u Labinu

Konferencija “Suvremeni trendovi – od kreativnih klastera do umjetnika poduzetnika”  u Labinu bit će održana u srijedu 13. i četvrtak 14. studenog s početkom u 12 sati u DKC-u Lamparna u Labinu. Organizator konferencije je Istarska kulturna agencija, a glavne teme su: Kako JLS-i podržavaju kreativne industrije; Umjetnik kao poduzetnik, te Kreativni klasteri-sudioničko upravljanje u kreativnim industrijama.

„Cilj konferencije je ispitati mogućnosti korištenja Lamparne kao kreativnog klastera s naglaskom na razvijanje programa/projekata za kreativni sektor u Istarskoj županiji. S tim ciljem, pozvat će se stručnjaci i stručnjakinje koji se bave spomenutim temama, istražuju mogućnosti za razvoj kreativnih industrija kroz mrežu gradova koji u njima prepoznaju priliku za gospodarski rast i nove mogućnosti zapošljavanja, te svojim politikama osnažuju razvoj kreativne ekonomije. Fokus konferencije dat ćemo na sagledavanje uloge umjetnika kao kreativnog poduzetnika koji je suočen sa izazovima milosti i nemilosti tržišta. U suradnji sa školama za primijenjenu umjetnost i akademijama likovnih umjetnika, te na primjerima dobre i loše prakse nastojat ćemo definirati potrebe, smjernice za lokalne poticajne politike te zakonodavne okvire koji bi olakšali rad umjetnika“, najavljuju organizatori.

Projekt „Društveno-kulturni centar Lamparna“ financiran je u okviru programa Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je izraditi sudionički model upravljanja te testirati razne polivalentne društveno-kulturne aktivnosti -program budućeg društvenokulturnog centra Lamparna u Labinu. U sudionički model upravljanja Lamparnom bili bi uključeni svi partneri i sudionici projekta koji bi u budućnosti koristili prostor za vlastite aktivnosti. Uspostava društveno-kulturnog centra Lamparna s navedenim, novim modelom upravljanja planirana je tokom provedbe projekta.

Nositelj projekta je udruga Labin Art Express XXI, koja već godinama upravlja kulturnim centrom Lamparna. Partneri u projektu jesu: IKA-Istarska kulturna agencija, udruga Metamedij, Centar za građanske inicijative Poreč, KUD Zlatela, udruga Informo, udruga Mendula i Grad Labin.

Program konferencije Suvremeni trendovi _od kreativnih klastera do umjetnika poduzetnika

Priredio B. V.

Leave a Reply


4 + = 7

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum