IMENOVANJE RAVNATELJA MMSU-A

Sabina Salamon: mišljenje Odbora za Kulturu smatram neutemeljenim i nemjerodavnim

• Odluko o tome hoće li Branka Benčić biti imenovana kao nova ravnateljica riječkog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti bit će donesena u utorak, 14. srpnja na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke. Nakon negativnog mišljenja Odbora za kulturu oglasile su se i strukovne udruge koje su podržale prijedlog Upravnog vijeća MMSU-a, a za komentar te negativne ocjene Odbora pitali smo predsjednicu vijeća Sabinu Salamon.

„Odbor za kulturu grada Rijeke dao je na elektroničkoj sjednici održanoj 10. srpnja negativno mišljenje o Prijedlogu imenovanja Branke Benčić s 4 glasa protiv i jednim za. Većinsko mišljenje protiv doneseno je na temelju krivog tumačenja dokumentacije – ispisa iz Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) – koju je kandidatkinja priložila svojoj prijavi, a iz kojeg po mišljenju Odbora nije razvidan radni staž. To nije točno jer su u obrascu kao službenom dokumentu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a navedene sve godine radnog staža, a ukupan zbroj godina radnog staža kojeg Odbor smatra problematičnim, HZMO nije dužan navesti o čemu se Upravno vijeće detaljno informiralo prilikom otvaranja pristiglih prijava kako bi se izbjeglo neispravno tumačenje i nezakonito diskvalificiranje kandidata. HZMO u pravilu ne izdaje potvrde kojima potvrđuje godine radnog staža, smatrajući da su razvidne iz elektronskog ispisa, no iznimno i na poseban zahtjev, za ovu priliku dostavilo je pojašnjenje, koje je Odboru dostavljeno, a koje Odbor nije uzeo u obzir, iako je razvidno da Branka Benčić posjeduje više od 10 godina rada u kulturi“, kaže Salamon.

Ona dodaje da su argumenti predsjednika Odbora za kulturu da kandidatkinja nije priložila druge dokaze o radu, u vidu ugovora ili potvrde poslodavca, neosnovani s obzirom da je u tekstu natječaja bilo propisano da kandidati trebaju dostaviti ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a.

„Isto tako njegova tvrdnja navedena u obrazloženju za glas protiv, da je status članstva u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika svojstvo, a ne dokaz o radu, je netočna, i proizlazi iz nekompetentnosti tj. nepoznavanja statusa samostalnih umjetnika koji je uređen Zakonom o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kojim se članstvo u istoj smatra osmosatnim radom, na osnovi čega se iz proračuna Republike Hrvatske članovima uplaćuje doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Zbog toga mišljenje Odbora smatram neutemeljenim i nemjerodavnim. Ukoliko Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog imenovane Branke Benčić, natječaj se poništava te slijedi ponovno raspisivanje“, zaključuje Salamon.

Tekst Boris VINCEK

Leave a Reply


3 + = 11

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum