Raspisan Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu

rok: 01.10.2020

Ministarstvo kulture i medija obavještava sve potencijalne prijavitelje da je raspisan Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu s rokom prijave od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine.

Nakon provedenih konzultacija s kulturnim vijećima i povjerenstvima, Ministarstvo kulture i medija prilagodilo je Poziv okolnostima uvjetovanima pandemijom koronavirusa te raspisalo Poziv za programe iz svih područja kulturnog stvaralaštva koji će se održati u 2021. godini

S obzirom na izmjene i prilagodbu Poziva epidemiološkim uvjetima, svi potencijalni prijavitelji upućuju se da prouče Upute za prijavitelje za svako pojedino područje.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, svi prijavitelji se upućuju da predlože programe koje je moguće realizirati uz epidemiološka ograničenja sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje, a posebno:

  • predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje,
  • planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline,
  • u području izvedbenih umjetnosti programiraju veći broj repriznih izvedbi premijernih naslova, koprodukcija i razmjena,
  • u programima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti planiraju manji broj projekata koji se realiziraju tijekom dužeg vremenskog razdoblja,
  • održavaju programe na otvorenom i/ili u prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima,
  • osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa,
  • što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima,
  • ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju.

U okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu raspisat će se i posebni javni pozivi usmjereni na specifične segmente kulturnog stvaralaštva čiji će dinamika objave i rokovi biti naknadno objavljeni. Prema potrebi te ovisno u razvoju epidemiološke situacije, tijekom godine raspisat će se i posebni sektorski ad hoc natječaji.

Ministarstvo kulture i medija će kao i do sada pratiti razvoj epidemiološke situacije i utjecaja pandemije koronavirusa na cjelokupni kulturni sektor te će u suradnji s dionicima razvijati ciljane programe potpore kako bi se ublažile negativne posljedice i osigurao kontinuitet kulturnog djelovanja.

Ministarstvo će nastaviti praksu pravovremene objave rezultata Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi na svojim mrežnim stranicama.

Priredio B. V.

Leave a Reply


8 + 8 =

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2020 | Impressum