NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U HRVATSKO UDRUŽENJE INTERDISCIPLINARNIH UMJETNIKA – HUIU

rok: 15.02.2021

U skladu sa Statutom Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika – HUIU, te na osnovu Pravilnika za primanje novih članova, HUIU poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave na Natječaj za prijem novih članova od 31. prosinca 2020. do 15. veljače 2021. godine.

PRAVILNIK ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U HUIU

Članom HUIU-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svako područje djelovanja HUIU-a.

Kandidati su dužni za prijam u članstvo HUIU-a podnijeti ispunjenu prijavnicu s dokumentacijom o javnom umjetničkom djelovanju, te dostaviti radove i ostale priloge koje propisuju pojedina područja djelovanja HUIU-a.

Sve kandidatkinje i kandidati moraju dostaviti i potvrdu o uplati kotizacije za troškove organiziranja Natječaja u iznosu od 100 kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun HUIU-a: IBAN: HR8623600001102457560 i ne vraća se.

Podatci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije.

Umjetnički savjet HUIU-a razmatra i ocjenjuje radove kandidata i svoje odluke upućuje Upravnom odboru i Skupštini.

Umjetnički savjet HUIU-a donosi odluku o prijemu ili odbijanju kandidata u članstvo HUIU-a, što potvrđuje Upravni odbor HUIU-a.

Umjetnički savjet HUIU-a pregledat će sve pristigle prijave i procijeniti udovoljavanje kriterija za učlanjenje u HUIU. Svi će kandidati o rezultatima Natječaja biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku 30 dana od završetka natječaja.

Kandidati koji nisu primljeni u članstvo mogu podnijeti žalbu na odluku Umjetničkog savjeta HUIU-a jedino u slučaju ako smatraju da je povrijeđena procedura. Žalba se podnosi Upravnom odboru HUIU-a u roku 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine HUIU-a je konačna.

Za više detalja posjetite službenu stranicu HUIU-a.

Priredio B. V.

Leave a Reply


− 4 = 3

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum