Projekt U istom filmu udruge Metamedij

Održane radionice GIF animacija,  emojija i digitalne fotografije u Školi za odgoj i obrazovanje Pula

• U cilju osiguranja jednakih mogućnosti za sudjelovanje u kulturnom životu zajednice, u suradnji sa Školom za odgoj i obrazovanje Pula te Javnom ustanovom Pula film festival, udruga Metamedij je osmislila projekt naziva U istom filmu kojim aktivno doprinosi omogućavanju veće dostupnosti kulturnih sadržaja za ciljanu skupinu koju čine djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

U sklopu projekta u studenom 2021. održane su dvije kreativne radionice za učenike Škole za odgoj i obrazovanje Pula. Dvodnevna radionica GIF animacija i emojija održana je 9. i 10. studenog 2021. pod vodstvom dizajnerskog kolektiva NJI3 (Franka Tretinjak i Dina Milovčić) iz Zagreba, dok je radionicu digitalne fotografije vodio Ivan Idžojtić od 11. do 12. studenog 2021. Radovi nastali na radionicama bit će predstavljeni i na izložbi koja će pratiti senzorne projekcije u zainteresiranim POU-ima i kinu Valli.

‘’Značaj ovakvih radionica je, među ostalim, u tome da kao izvor novih znanja i vještina djeca s teškoćama u razvoju nisu ograničeni samo na osobe iz svoje svakodnevne neposredne blizine – svoje članove obitelji i učitelje. Naime, uključenost djece s teškoćama u razvoju, posebno kada se radi o djeci s višestrukim teškoćama, u organizirane oblike provođenja slobodnog vremena izuzetno je niska u usporedbi s uključenošću populacije djece tipičnog razvoja. Razlozi tome su višestruki, i postoje kako na strani samih izvoditelja tih aktivnosti koji se često ne osjećaju spremnima za rad s djecom s teškoćama, tako i na strani roditelja koji su često neskloni uključivati svoju djecu u  izvanškolske aktivnosti zbog straha da se s njima neće znati raditi ili da neće biti prihvaćena.

To znači da ova djeca ostaju zakinuta za veoma vrijedna iskustva koja bi im omogućila da povećaju svoje kompetencije i prošire horizonte, steknu nove interese i stvore nove socijalne odnose. Ovakve radionice izuzetno su vrijedan korak ka izjednačavanju mogućnosti djece s teškoćama u razvoju s mogućnostima koje imaju djeca tipičnog razvoja, budući kroz posebno strukturirane aktivnosti i pod vodstvom pripremljenih i kompetentnih kreativaca mogu razviti nove vještine i realizirati svoje potencijale.

Za realizaciju ovakvih aktivnosti izuzetno je važna suradnja s organizacijama civilnog društva, kako, kako sam i ranije spomenula, djeca s teškoćama u razvoju izađu van okvira svoje svakodnevice i nekolicine ljudi koji ih okružuju. Civilno društvo uvijek je pronalazilo energije i interesa za uključivanje u projekte usmjerene na kreiranje novih mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju. Svaku od tih aktivnosti iznimno cijenimo, a posebno su nam dragi inovativni projekti poput projekta „U istom filmu“ kroz koji po prvi puta u Istru dovodimo senzorne kino projekcije i kroz koji se, kao i kroz prethodni projekt u organizaciji Udruge Metamedij, pokušava premostiti ogromna diskrepanca između potreba osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju za uključenošću u kulturne aktivnosti i ponude takvih aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i inkluzivno orijentirane. Škola sama je davno prestala biti jedini i isključivi nositelj razvoja kompetencija i interesa. Stoga je nužno njegovati sinergiju s organizacijama civilnog društva kako bi zajedničkim aktivnostima obogatili jedni druge.

Rado bi vidjeli nastavak ovog projekta u vidu senzorno prilagođenih kazališnih predstava, kao i nastavak radionica koje su vezane uz nove medije. I djeca i mladi s teškoćama u razvoju, kao i njihovi vršnjaci, svoje interese usmjeravaju na ono što je u datom vremenu popularno i poticajno. Zadatak je škole da takve interese prepozna i na njima gradi svoju odgojno-obrazovnu misiju.’’, kazala je Vanja Marković, pedagoginja iz Škole za odgoj i obrazovanje Pula.

Na kraju projekta bit će održana i fokus-grupa na temu analize sadašnje situacije i mogućih preporuka na lokalnoj i regionalnoj razini za donošenju nove, treće Istarske kulturne strategije (2021.). Ovom se aktivnošću omogućava održivost projekta i senzibilizacija šire i stručne javnosti na potrebu za ravnopravnim pristupom i dostupnosti kulture.

Izvor

Leave a Reply


9 + 2 =

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum