Europske i svjetske mreže

http://www.artsmanagement.net

Informacije s područja kulturnog managementa: prevladavajući trendovi, nove knjige, edukativni programi, najave konferencija itd …

Arts and Education Network — www.artsandeducation.net
Mreža za umjetnost i obrazovanje

CHIN – Canadian Heritage Information Network — www.chin.gc.ca
Mreža kanadske kulturne baštine.

ELIA – The European League of Institutes of the Arts — www.elia-artschools.org Europske udruženje instituta i obrazovnih ustanova koje se bave umjetničkim obrazovanjem i sljedećim disciplinama: ples, dizajn, kazalište, likovne umjetnosti, glazba, medijska umjetnost, arhitektura. Mreža ima preko 300 institucija iz 41 zemlje.

EFAH – European Forum for the Arts and Heritage — www.efah.org
Europski forum za umjetnost i nasljeđe

EU.NET.ART – European Network of Arts Organisations for Children and Young people — www.eunetart.org
Europska mreža umjetničkih organizacija za djecu i mlade.

ICAN – International Contemporary Art Network — ican.artnet.org/ican
Međunarodna mreža za suvremenu umjetnost. Informacije o umjetničkim projektima u srednjoj i istočnoj Europi.

LEAD – Linked Euroregion Arts Database — www.lead-network.org
Povezane baze podataka umjetnosti europske regije

Trans Europe Halles — www.teh.net
Mreža nezavisnih kulturnih centara smještenih u bivšim industrijskim objektima.

Eurolink Age — www.eurolinkage.org
Stariji ljudi i umjetnost.

FastiOnline — www.fastionline.org
Sažeci arheoloških lokaliteta istraživanih na području Italije, Hrvatske, Malte, Makedonije, Srbije, Rumunjske, Bugarske i Cipra u tekućoj godini. Cilj projekta je uključiti sve mediteranske zemlje odnosno prostor nekadašnjeg Rimskog carstva.

KULTURNI MENADŽMENT:
Fondation Marcel Hicter — www.fondation-hicter.org
Promocija kulturne demokracije, podrška inovativnim kulturnim projektima, kulturni management i kulturna suradnja u Europi.

ICCM – International Center for Culture and Management — www.iccm.co.at
Međunarodni centar za kulturu i management
European Network of Arts Management Training Centres

KULTURNE POLITIKE:

The Boekman Foundation — www.boekman.nl – Prikuplja i diseminira informacije o umjetnosti i kulturnim politikama i kulturnim istraživanjima. (on-line baza kulturnih istraživanja)

The Budapest Observatory –– www.budobs.org – Informacije o financiranju kulture u Centralnoj i Istočnoj Europi

ERICArts — www.ericarts.org – Neprofitna asocijacija koja ima za cilj provoditi nezavisna međunarodna istraživanja europske problematike u području kulture kao pr. komparativna istraživanja kulturnih politika, mediji, obrazovanje i kultura itd.

Interarts Observatory of Urban and Regional Cultural Policies — www.interarts.net – Fundacija za međunarodnu kulturnu suradnju i regionalne kulturne politike.

Policies For Culture — www.policiesforculture.org – Policies for culture program je koji, uspostavljanjem istinskog radnog odnosa između Ministarstva kulture, Parlamenta, javnih vlasti na lokalnoj razini, te nezavisnog kulturnog sektora, potiče participativno oblikovanje i razvitak novih kulturnih politika u zemljama Jugoistočne Europe.

European Heritage Network — www.european-heritage.net/ – Projekt Vijeća Europe – on-line sustav sadrži komparativne baze podataka o nacionalinim baštinskim politikama država potpisnica Europske kulturne konvencije.
Sadrži i hrvatski nacionalni izvještaj o upravljanju kulturnom baštinom.

INTERKULTURALNA SURADNJA:
BalkanKult — www.balkankult.org – Potiče kulturnu suradnju na Balkanu. On-line direktorij europskih kulturnih mreža.

EFIL – European Federation for Intercultural Learning — www.afs.org/efil – Mreža za kulturno obrazovanje mladih.

Pepinieres Europeennes pour jeunes artistes — www.art4eu.net – Mreža za obrazovanje mladih umjetnika, u različitim područjima kulture.

Leave a Reply


1 + 3 =

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2018 | Impressum