Dani vlaškog ili žejanskog jezika

Vrijeme: 10. srpnja – 12. srpnja 2009.

Mjesto: Žejane, Šušnjevica (prostori područnih škola)

Organizator: Etnografski muzej Istre, Udruga Tragovi

Od 10. do 12. srpnja ove godine u Žejanama i Šušnjevici održavat će se znanstveni skup pod nazivom «Dani vlaškog ili žejanskog jezika». Konferenciju organiziraju Etnografski muzej Istre te Udruga «Tragovi» u sklopu projekta «Očuvanje vlaškog ili žejanskog jezika». Uz predavanja o kulturnom nasljeđu i jeziku Vlaha, koja će domaći i strani znanstvenici održati na hrvatskom, rumunjskom i engleskom jeziku, posjetioci će moći uživati i u kulturnom programu folklornih društava.

Otvaranje skupa održat će se 10. srpnja u 17 sati u prostorijama Područne škole Žejane. U 17.30 sati uslijedit će predstavljanje projekta «Očuvanje vlaškog ili žejanskog jezika», a u 18.30 sati će akademik August Kovačec održati uvodno izlaganje.

Program će se nastaviti u subotu, kad će s početkom u 10.30 sati Vasile Frăţilă održati predavanje na rumunjskom jeziku pod nazivom «Porijeklo Istrorumunja: Činjenice i pretpostavke».

U 11 sati uslijedit će još jedno predavanje na rumunjskom jeziku; Richard Sârbu će iznijeti saznanja o trenutnom stanju istrorumunjskog jezika.

U 12 sati će Goran Filipi sa Sveučilišta u Puli održati predavanje pod nazivom «Nove gramatičke kategorije u istrorumunjskom», a u 14.30 sati će uslijediti izlaganje na engleskom jeziku Elene Potoroaca o očuvanju istrorumunjskog kroz tradiciju.

U 15 sati će na engleskom jeziku Kleanti Anovska iz Instituta za folklor «Marko Cepenkov» govoriti o folklornom nasljeđu Vlaha, a u 16 sati će uslijediti predavanje Petra Atanasova o statusu meglenorumunjskog i njegovoj sličnosti s istrorumunjskim jezikom.

U 18 sati posjetitelji će imati priliku uživati u kulturnom programu Folklornog društva «Žejanski zvončari» i KUD-a «Učka» pod nazivom «Zatancajmo i zakantajmo va Žejanah».

12. srpnja skup će se nastaviti u prostorijama Područne škole Šušnjevica. U 13.30 sati Zvjezdana Vrzić će govoriti o pisanju vlaškog ili žejanskog jezika, dok će u 14 sati Petru Neiescu održati predavanje na rumunjskom pod nazivom «O standardizaciji istrorumunjskog».

U 15 sati uslijedit će izlaganje Lidije Nikočević iz Etnografskog muzeja Istre pod nazivom «Fluidni identiteti: Odnosi između etničkih grupa i nacionalnih država», a u 15.30 će Irena Kolbas iz Etnografskog muzeja Zagreb govoriti o muzealizaciji jezika Hrvatske.

U 16 sati će se održati završne riječi skupa, a nakon kulturnog programa, s početkom u 17 sati, uslijedit će i zatvaranje skupa.

Financijsku potporu skupu pružile su Istarska županija i Općina Matulji.   I.B.

Leave a Reply


6 + 1 =

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum