Tri nove publikacije dostupne za preuzimanje

U nakladi Concord (Europska konfederacija nevladinih udruga za pomoć i razvoj) objavljen je Vodič za EuropeAid instrumente financiranja 2014-2020. Ovo izvješće ima za cilj pružiti čitatelju sveobuhvatan, tematski i zemljopisno ažuriran, pregled instrumenata i programa koje EU koristi u razvojnoj suradnji. Naglasak je na ulozi civilnog društva u političkom dijalogu o tim instrumentima i programima, te u njihovoj provedbi.

CONCORD aktivno surađuje kako s EU institucijama tako i s njenim državama članicama, prateći i utječući na pregovore o višegodišnjem financijskom okviru 2014-2020 Europske unije, s posebnim naglaskom na instrumente i programe povezane s razvojem. Izvješće također uključuje Concord komentare o procesu programiranja 2014-2020.

concord

Proračun EU-a za razvoj suradnje je podijeljen u različite instrumente financiranja, što pruža pravni temelj za provedbu različitih programa. Neki od tih instrumenata financiranja imaju zemljopisni fokus, a neki tematski. Svaki instrument je dalje podijeljen u različite programe: neki su specifični za određenu zemlju, neki za pojedinu regiju, a neki su tematski. Vrijedi primijetiti da DCI (Development Cooperation Instrument – Instrument za razvoj suradnje) uključuje i zemljopisne i tematske programe.

Europski fond za razvoj (EDF -EU Development Fund) daje najveći iznos EU financiranja jednom zemljopisnom području (Africi, Karibima i Pacifiku). To je zaseban fond kojim se upravlja izvan okvira općeg proračuna EU-a i financiraju ga države članice na temelju dogovorenih dobrovoljnih priloga. Ova publikacija pokriva četiri zemljopisna instrumenta financiranja, dva tematska instrumenta (EIDHR i ICSP) i dva tematska programa unutar DCI-a (CSO-LA i GPGC) i može se besplatno preuzeti ovdje.

 

Drugo zanimljivo novo izdanje je tzv. SELDI izvješće o korupciji. Objavio ga je projekt TACSO kojeg financira EU i pokrenut je 2009. kao pomoć u razvoju civilnog sektora. Naslov publikacije je: Borba protiv korupcije Reloaded: Procjena jugoistočne Europe. SELDI (Southeast Europe Leadership for Development and Integrity – Vodstvo Jugoistočne Europe za razvoj i integritet) je anti-korupcijska koalicija za pravedno upravljanje stvorena u studenom 2012. godine i uključuje partnere iz devet zemalja (Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske). Mreža radi na temelju zajedničke strategije i dogovorenog akcijskog plana. Cilj ove regionalne inicijative je doprinijeti dinamičnom civilnom društvu u regiji, sposobnom sudjelovati u javnoj raspravi i utjecati na politiku, te procese odlučivanja u području dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije.

pic_anti_corruption01

”Korupcija u jugoistočnoj Europi je u vijestima, u fokusu javnih rasprava i na dnevnom redu politike nacionalnih i međunarodnih institucija tako često i tako dugo da njeno nadziranje jedva treba opravdavati.”, kaže se u uvodniku SELDI izvješća. “To je upravo stoga što se korupcija dokazala kao tvrdoglavo pitanje za čije se razumijevanje, odnosno smanjenje, moraju iznaći inovativni pristupi.” Izgledi za pristupanje EU za zemlje u regiji – iako daleki – pružaju poticajni okvir za djelovanje, ali teret je na lokalnim dionicima, osobito civilnog društva, koji mogu dovesti do održivog napretka u borbi protiv korupcije. SELDI je učinio detaljnu dijagnostiku i razumijevanje korupcije i nedostataka upravljanja u regiji jednim od svojih glavnih prioriteta, kao preduvjet za zastupanje na znanju zasnovanih antikorupcijskih politika. Tekst se može preuzeti ovdje: Borba protiv korupcije Reloaded – Procjena jugoistočne Europe.

 

”Jednakost spolova, nasljeđe i kreativost”, naslov je treće publikacije, u izdanju UNESCO-a, koja problematizira marginalizaciju žena u kulturi. Riječ je o izvješću koje utvrđuje potrebu za povećanjem rasprava, istraživanja i za podizanjem svijesti o jednakim pravima, odgovornosti i mogućnosti žena i muškaraca, djevojčica i dječaka u području baštine i stvaralaštva. Izvješće ističe simptome koji se javljaju u drugim područjima društveno-ekonomskog života: ograničeno sudjelovanje žena na mjestima odlučivanja; diskriminacija u pojedinim djelatnostima; ograničene mogućnosti za nastavak obrazovanja, jačanja kapaciteta i umrežavanja; loši uvjeti zapošljavanja (npr, kraće radno vrijeme, ugovor ili rad na crno), kao i rodni stereotipi i fiksne ideje o kulturno prihvaćenim ulogama muškaraca i žena, ne nužno na temelju suglasnosti onih koji su uključeni.

unesco

Potaknuto od Kulturnog sektora UNESCO-a, izvješće po prvi puta zajedno donosi istraživanja, politike, studije slučaja i postojeće statistike o ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena, koje su proveli Farida Shaheed, posebna izvjestiteljica Ujedinjenih naroda u području kulturnih prava, vladini dužnosnici, istraživačke skupine, akademici, umjetnici i profesionalci u području baštine. Izvješće uključuje i preporuke u području baštine i stvaralaštva za vlade, politike i veće međunarodne zajednice, a može se preuzeti ovdje.

Priredila D. K.

Leave a Reply


9 − 3 =

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum