Ruralne crkvice Momjanštine – predavanje prof. Chiare Vigini

U sklopu drugog ciklusa predavanja “Kaštel Rota u Momjanu” u prostorijama Zajednice Talijana Momjan, u ponedjeljak 16. svibnja održano je predavanje profesorice Chiare Vigini pod nazivom „Ruralne crkvice Momjanštine“ u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Buje. Profesorica Vigini, koju je predstavila Tanja Šuflaj kustosica Pučkog otvorenog učilišta Buje, svoje je istraživanje temeljila na referatu Papina izaslanika kardinala Agostina Valiera koji je 1579. godine poslan u posjet istarskim biskupijama da izvidi stanje, te je putovao ovim krajem i opisao sakralne objekte, vjerske običaje stanovnika i njihovu povezanost s crkvom.

IMG_5518Većina crkava, uz pokoji izuzetak nije postojala u obliku kakav je danas kad je Valier posjetio ovo područje. Profesorica Vigini je potražila i većim dijelom našla stare crkvice Momjanštine bilježeći i dokumentirajući fotoaparatom svaki detalj koji je uočila, te je posjetitelje ukratko upoznala s njih devet navodeći im glavne atribute kao što su oblik zvonika, prozore, niše, kipove, oltare, freske i očuvanost. To su grobna crkvu Sv. Roka u Momjanu, grobna crkvu Sv. Katerine u Oskorušu, Sv. Jure u Oskorušu, seoska grobljanska crkvica Sv. Marije Magdalene u Briču, Sv Filip i Jakov, Sv. Mauro u Momjanu, Sv. Ivan u Merišće, Sv. Lucija u Sorbaru i Sv. Petar u Sorbaru.

Crkva Sv. Roka u Momjanu, jednobrodna i ravnog začelja, posvećena je hodočasniku, dobrotvoru i zaštitniku od kuge i kolere koji je u umjetnosti prikazan kako na nozi pokazuje ranu od kuge od koje je čudom ozdravio i s psom koji mu prema legendi u zubima donosi komad kruha. Ima hodočasnički štap i ogrtač na kojemu je pričvršćena školjka, jedan od neizostavnih simbola hodočasnika, koji i danas nose hodočasnici kao znak čovjekova susreta s Bogom na hodočasničkom putu u treće najvažnije kršćansko hodočasničko mjesto, španjolski Santiago de Compostela. U doba velikih epidemija kuge, gotovo svako mjesto zahvaćeno epidemijom sagradilo je crkvu posvećenu Sv. Roku kako bi ih taj svetac zaštitio.IMG_5370

Selo Merišće nalazi se na brežuljku s prekrasnim pogledom. U blizini je bilo rimsko naselje, a sada grobljanska crkva sv. Ivana Krstitelja sa trijemom u drvu koji podupiru stupići. Pročelje crkve krasi zvonik na dvostruku preslicu. Selo Oskoruš pretpovijesnog je porijekla, dijeli se na gornji i donji dio, a u selu se nalazi grobljanska crkva sv. Katarine. Na rubu sela nalazi se crkva sv. Jurja, čiji trijem podupiru četiri mala četverokutna pilastra, a na pročelju se nalazi zvonik na preslicu. Posvećena je svecu čija borba protiv zmaja simbolizira borbu protiv zla i zazivalo ga se u pomoć u raznim opasnostima.

Profesorica napominje da se krštenja i pokapanja nisu dozvoljavala u svakoj kapelici, nego samo u župnim crkvama. Kapelice se nisu gradile stihijski, nego po uzoru na župne crkve, u manjim dimenzijama i jednostavnijim izvedbama i bile joj podređene, a samo bogatija naselja su si mogla priuštiti stalni boravak župnika pošto su ga žitelji bili dužni uzdržavati.

Posebno se ističe Sv. Mauro ili Majka Božja od Zdravlja (1860) u seocu nedaleko Momjana, koji je bio neka vrsta svetišta za čiju su gradnju župljani ponudili materijal i rad u izgradnji. To je vrlo stara crkvica sa zvonikom, nedavno restaurirana, nekoć okružena grobljem. Crkva je bila proširena jer su je smatrali čudotvornom te posvećena Majci Božjoj od zdravlja.

IMG_5375Najvažnija od njih je Sveti Petar u Sorbaru koja je sagrađena na posebnom mjestu – brežuljku. Njen je položaj rezultat pomnog proučavanja i razmišljanja, a počeci gradnje na tome mjestu vrlo su stari. Kardinal Valier ju je vidio 1580, njeno se groblje više ne koristi, a starost se razaznaje po povišenom tlu groblja u odnosu na samu crkvu. Unutrašnjost ima apsidu prekrivenu freskom koja prikazuje uskrsnulog Isusa koji blagoslivlja desnom rukom, te jedanaest apostola, bez Jude. Izobilje plave boje kojom je freska obojena ukazuje na bogatstvo, budući da je u ono vrijeme izrada te boje bila jako skupa.

Svoju prezentaciju profesorica Vigini završila je izrekom Gustava Mahlera:IMG_5410

„Tradicija je održavanje vatre, a ne obožavanje pepela.“

Nakon predavanja svi prisutni su krenuli u razgledavanje crkve Sv. Maura nadomak Momjana, jedne od crkvi uključenih u predavanje, uz poziv na sudjelovanje u idućim susretima u sklopu ove inicijative sufinancirane od strane Upravnog odjela za kulturu Istarske županije.

Tekst Marko ŠORGO
Fotografije Lidija KUHAR

Leave a Reply


− 2 = 5

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum