Objavljeni rezultati ankete o civilnom društvu u EU i pokrenut CIVICUS Monitor

Svjetski savez za građansku participaciju CIVICUS pokrenuo je 24. listopada svoju novu generaciju alata za istraživanje – CIVICUS Monitor. Dizajniran kao reakcija na nedostatak pouzdanih informacija o građanskom prostoru na globalnoj razini, alat je namjerno uzak i usmjeren na redovitu procjenu tri osnovna elementa koji pružaju potrebni prostor za razvoj civilnog društva: slobodu udruživanja, slobodu mirnog okupljanja i slobodu izražavanja. Alat koristi višestruke tokove podataka na karti, te prati i analizira trendove građanskih prostora diljem svijeta. Osim što omogućava međunarodne usporedbe, ovaj alat može i triangulirati više različitih izvora podataka o građanskom prostoru, dok istovremeno prioritet daje glasovima lokalnih skupina i akterima civilnog društva. Štoviše, alat bilježi trendove građanskih prostora u stvarnom vremenu, jer pruža neprekidne nadopune koje su što je više moguće blizu stvarnom vremenu, kako bi mogao prenijeti točnu sliku o dinamičkim promjenjivim uvjetima na terenu. Zajedno s 20 drugih regionalnih mreža, za ažuriranje stanja u zemljama zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) i Turske odgovorna je mreža BCSDN – Balkan civil society developement network.

civicus3Nedavno je objavljeno i istraživanje o organizacijama civilnog društva u EU koje je početkom 2016. godine obavio CIVICUS u suradnji sa CSE – Civil Society Europe (organizacija koja okuplja 28 europskih mreža nevladinih organizacija). Ono je potvrdilo da je i u EU prisutan trend smanjivanja građanskog prostora. U istraživanju je sudjelovalo oko 300 različitih udruga i nevladinih organizacija koje djeluju u različitim područjima kao što su ljudska prava, razne diskriminacije, kultura, socijalna politika, zdravstvo, obrazovanje, okoliš, razvojne suradnje, ravnopravnost spolova i sport.

Cilj istraživanja bio je procijeniti percepciju i povjerenje građana prema civilnom društvu u ključnim građanskim prostorima slobode – slobodi okupljanja, udruživanja i izražavanja; kao i stavove o ključnim izazovima i širim političkim trendovima.

civicus2“Iako smatram da je to manji problem za Europu, u usporedbi s većinom drugih dijelova svijeta, dokazi pokazuju da operativni konteksti za civilno društvo postaju sve veći izazov i u zemljama članicama EU”, kazao je Jean-Marc Roirant, voditelj CSEa.

58,7% ispitanika smatra da postoji tendencija pogoršanja uvjeta za civilno društvo, unatoč postojećim djelotvornim pravnim okvirima za građanske slobode u zemljama EU. Posebno za 52% ispitanika u istočnoj Europi, u njihovim su zemljama uvjeti za civilno društvo oskudni.

Glavna područja interesa su smanjenje financijske potpore, povećana uvjetovanost financiranja koja ograničava aktivnosti zagovaranja, nedostatak učinkovitih i odgovarajućih mehanizama konzultacija te porast mjera i propisa u području sigurnosti i nadzora koji imaju vrlo negativan učinak na građanski prostor.

U pogledu političkog okruženja, 84% ispitanika vidi porast nacionalizma i diskriminacije imigranata i etničkih manjina u Europi, a više od 63% vjeruje da novija politička zbivanja povećavaju polarizaciju između dijelova društva. Na posljetku, za 73,6% ispitanika podrške vlada u promicanju civilnog društva, ljudskih prava i demokratskih vrijednosti nisu dovoljne i više od dvije trećine ispitanika želi u EU učiniti više kako bi zajamčili sigurnost građanskom prostoru u svojoj zemlji.

Ovi rezultati svakodnevno će se dopunjavati dnevno ažuriranim podacima o građanskom prostoru u zemljama EU koje prikuplja CIVICUS Monitor.

civicus4

Više:

Rezultati ankete o civilnom društvu u EU

Sažetak ključnih otkrića o civilnom društvu u EU

Priredila D. KNAPIĆ

Leave a Reply


8 + = 10

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum