Kultura nova objavila Program podrške 2017

rok: 06.09.2017

Zaklada Kultura nova je 8. lipnja na službenim mrežnim stranicama www.kulturanova.hr u okviru Programa podrške 2017 objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata s rokom prijave 6. rujna. Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa/projekata u 2018. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2018., 2019. i 2020. godini.

Zaklada je slijedeći svoju praksu otvorenosti unaprijedila Program podrške 2017, između ostaloga, i u sljedećim aspektima: redefinirana su postojeća programska područja i kriteriji za dodjelu sredstava te su uvedena dva nova programska područja koja se odnose na podršku za razvoj publike te podršku za organizacijsko i umjetničko pamćenje.

Zaklada-Kultura-nova_logoIndikativni proračun Programa podrške 2017 iznosi 8.250.000 kuna.

Prijave na javni poziv podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 6. rujna do 16 sati.

U okviru Programa podrške 2017 javni pozivi se raspisuju u sljedećim programskim područjima:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

            a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kuna

            a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kuna

            b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kuna

            b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kuna

Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u kategorijama a1, a2, b1 i b2, dok se višegodišnja podrška dodjeljuje u kategorijama a2 i b2.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

            a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kuna

            b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kuna

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

U ovom programskom području najviši iznos koji se može zatražiti je 20.000 kuna

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

            a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kuna

            b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kuna

Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

U ovom programskom području najviši iznos koji se može zatražiti je 220.000 kuna

Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

U ovom programskom području najviši iznos koji se može zatražiti je 40.000 kuna

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

U ovom programskom području najviši iznos koji se može zatražiti je 40.000 kuna

Pitanja o Programu podrške 2017 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 8.6.2017. do 31.7.2017. te od 16.8.2017. do 1.9.2017. Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2017 uključujući i e-prijavnice.

Priredio B. V.

Leave a Reply


+ 6 = 10

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2017 | Impressum