Istarska županija objavila Javni natječaj za financiranje udruga u kulturi

rok: 02.02.2018

Upravni odjel za kulturu Istarske županije 3. je siječnja raspisao Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2018. godinu.

Istarska županija poziva udruge i druge organizacije civilnoga društva koje su programski usmjerene na rad u kulturi na području Istarske županije, a prvenstveno one čiji su projekti/programi i aktivnosti usklađeni s Istarskom kulturnom strategijom za razdoblje 2014. – 2020. g., da se prijave na ovaj natječaj.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe iz sljedećih prioritetnih područja kulture: glazbeno, glazbeno scenske i filmske djelatnosti; književnost i izdavaštvo; zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija; nematerijalna kulturna baština; vizualne umjetnosti; nove medijske kulture; međunarodna kulturna suradnja.

U Proračunu Istarske županije za 2018. godinu osigurati će se financijska sredstva prvenstveno za projekte/programe udruga koji su usklađeni s ciljevima i zadacima Istarske kulturne strategije, provode se u kontinuitetu (nastavak financiranja višegodišnjih projekata/programa koji su uspješno ocijenjeni i odabrani u prethodnoj godini i čije su aktivnosti uspješno izvršene te se prijavljuju za nastavak financiranja u 2018. godini), podržani su financijskim sredstvima iz drugih izvora (vlastita sredstva, sponzorska sredstva, državna sredstva, sredstva jedinica lokalne samouprave, sredstva međunarodnih fondova i drugo) te oni koje Istarska županija koordinirano financira s drugim subjektima (državna tijela, jedinice lokalne samouprave, međunarodni fondovi i drugo), kandidirani su ili prihvaćeni u programima EU ili drugih međunarodnih organizacija koje financiraju projekte/programe u kulturi (sufinanciranje obveznog udjela udruge u financiranju projekta/programa koji je većinski financiran iz programa EU ili drugih međunarodnih organizacija), od posebnog su interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije, predstavljaju kulturološki, umjetnički i strukovno vrijedne projekte/programe, originalni su te potiču razvitak ekološke i duhovne svijesti, potiču i podupiru svekoliko stvaralaštvo u Istri (istarske autore i suradnike i njihove autorske projekte u kojima pretežito i kontinuirano sudjeluju izvođači iz Istre), edukacijske su naravi (izobrazba i usavršavanje) te podržavaju stvaralaštvo i afirmaciju mladih autora.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2018. godinu iznosi 2.315.000 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 400.000 kuna. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Natječaju – 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Istarske županije i Ureda za udruge, a završava 2. veljače 2018. godine.

Udruge mogu po ovom Natječaju prijaviti više  projekata/programa po svakom prioritetnom području kulture iz ovog Natječaja. Davatelj financijskih sredstava može s istom udrugom ugovoriti ukupno najviše do tri projekta/programa, na razdoblje provedbe od 12 mjeseci (od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine). Ista udruga može biti partner na više projekata/programa unutar prioritetnih područja kulture iz ovog Natječaja.

Prijave projekata/programa dostavljaju se obvezno on-line i u papirnatom obliku, u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za prijavitelje i to isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije.

Priredio B. V.

Leave a Reply


4 − 3 =

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2018 | Impressum