Predavanje Krešimira Krola u Premanturi

Udruga u kulturi Fenoliga i JU Kamenjak organiziraju predavanje Krešimira Krola naziva “Od turbo-folka do opere: sociološko objašnjenje strukture glazbenog ukusa mladih na jadranskoj obali” koje će biti održano u četvrtak 11. Siječnja s početkom u 19 sati u premanturskoj Školi na placi.

„Iako postoji opća pretpostavka kako je ukus isključivo individualna kategorija koja se ne da objasniti širim društvenim procesima i strukturama, sociološke teorije i istraživanja već dugo vremena ukazuju kako je glazbeni, ali i drugi kulturni ukus, dobrim dijelom uvjetovan različitim spletom širih socijalnih i kulturoloških faktora. Takvu perspektivu posebno je zanimljivo promatrati unutar javnih rasprava o promjenama u kulturi te posebno u glazbenom ukusu na području Hrvatske. Naime, ako se i glazbeni ukus gleda kao proizvod širih društvenih procesa, često se kao uzroke „bijega“ prema glazbenim žanrovima koji se smatraju da identitetski ne pripadaju nacionalnom kulturnom kodu spominje vanjske političke kulturološke faktore („invazija s istoka“ i slično), dok se rijetko nastoji promjena razumjeti unutar postojećih teorijskih okvira, ali i prikupljenih podataka čiji zaključci osporavaju valjanost teza o vanjskim političko-kulturološkim faktorima. Iz tog razloga u sklopu ovog predavanja predstavit će se podaci prikupljeni 2015. i 2016. godine na reprezentativnom uzorku od 2.680 polaznika trećih i četvrtih razreda srednjih škola u većim gradovima na Jadranskoj obali (Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik), a koji će se onda smjestiti u postojeće sociološke teorije i perspektive uz nastojanje da se kroz takvu analizu može dati i bolje razumijevanje kulturološkog, socijalnog i političkog momentuma hrvatskog društva i mladih“, navodi se u opisu predavanja.

Doc.dr.sc. Krešimir Krolo je diplomirao sociologiju i povijest 2004. godine na Sveučilištu u Zadru, a 2013. godine stječe doktorat iz sociologije u sklopu međunarodnog poslijediplomskog združenog studija „Sociologija lokalnog i regionalnog razvoja“ s temom “Načini korištenja internetskih društvenih mreža kao pokazatelj društvenog kapitala mladih u Hrvatskoj”. Od 2006. godine zaposlen je kao asistent u nastavi na Odjelu za sociologiju, Sveučilišta u Zadru, a 2016. stječe titulu docenta te drži kolegije „Osnove sociologije“, “Mediji i društvo“ te “Medijske teorije i metode istraživanja”. Član je Hrvatskog sociološkog društva (HSD) i sekcije “Sociologija medija” pri Hrvatskom sociološkom društvu i dobitnik stipendije JFDP (Junior Faculty Development Program) američkog konzulata u obliku petomjesečnog boravka na Sveučilištu u Sjevernoj Karolini (University of North Carolina, USA). Istraživački interesi su mu vezani uz odnos digitalno-interaktivnih medija i društva s posebnim naglaskom na različite oblike digitalnih kultura te suvremene perspektive kulturnog razvoja i kulturnih potreba mladih. Osmislio je i koordinirao nekoliko neovisnih istraživačkih projekata poput “Sociokulturni profil video igrača i igračica u Hrvatskoj” (2014.), “Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih u Zadru” (2014.) te “ “Kulturne potrebe I kulturni kapital mladih na Jadranskoj obali” (2015./2016.). Također je član istraživačkog tima u sklopu uspostavnog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti“ (2016-) gdje se bavi analizama klasnih razlika u Hrvatskoj s obzirom na kulturni ukus i kulturne potrebe, te jedan od članova projekta u suradnji s udrugom Naš Hajduk „(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja“ koji bi s realizacijom trebao započeti u prvoj polovici 2018. godine. Aktivni je zagovaratelj neovisne i autonomne kulturne scene te građanski i društveno odgovornog angažmana civilnih udruga mladih kao relevantnih političkih i socijalnih aktera u svakodnevnom životu društva i zajednice. Održao je više izlaganja na međunarodnim skupovima i radionicama te objavio više izvornih znanstvenih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima.

Priredio B. V.

Leave a Reply


2 + = 4

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum