PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018.

Program javnih potreba u kulturi istarske županije za 2018. godinu dostupan je na službenim mrežnim stranicama županije. Odluka o izmjenama i dopunama tog Programa kojom se popisu pridodaju programi i projekti od interesa za opće dobro koje provode udruge usvojena je na Skupštini Istarske županije održanoj 26. travnja 2018. U nastavku donosimo popis svih dobitnika sredstava.

KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO

MANIFESTACIJE

Gradska knjižnica Poreč

XI. BOOKtiga 2018. – 15.000,00 kn

XXV. Verši na šterni – 7.000,00 kn

Gradska knjižnica Umag

XIX. Forum Tomizza – 12.000,00 kn

POU Grada Rovinja Rovigno

XXIII. Šoljanovi dani – 7.000,00 kn

Istarski ogranak DHK

XVI. Pulski dani eseja – 7.000.00 kn

Udruga Zvona i nari

Knjižnica i književno svratište Zvona i nari – 9.000,00

POTPORA TISKANJU

Gradska knjižnica Umag

Fulvio Tomizza: Grešni odnosi – 14.000,00 kn

Hrvatska sveučilišna naklada

Dora Delbianco: Kad je stao svijet – 10.000,00 kn

Studio TIM

Danijel Radočaj: Anatomija rastanka – 7.000,00 kn

Obrt za nak. pos. i trg. Sandorf

Igor Grbić: Mrvice s gozbe – 7.000,00 kn

Arheološki muzej Istre

Histria arheologica 48 – 7.000,00 kn

Istarski ogranak DHK

Nova Istra – 80.000,00 kn

Albino Crnobori: U snu – 8.000,00 kn

Jelena Lužina: Pulski eseji – 7.750,00 kn

Jadranka Ostić: Storie di rane & storie di tartarughe – 7.000,00 kn

Istarsko povijesno društvo

SSI: Histria, godišnjak IPD-SSI broj 8 – 5.000,00 kn

OTKUP ZA KNJIŽNICE

Galerija Alvona

B.Valušek / R. Tessari: Vinko Šaina – 2.500,00 kn

Srednja Europa d.o.o.

Milan Radošević: Smrt na krilima siromaštva – 2.000,00 kn

Mara d.o.o.

Milena Joksimović: Gladijatori – Igraj se i uči – 1.820,00 kn

Naklada Ceres d.o.o.

J.Lužina: U znaku Kairosa: knji.krit. o djelu B.D. Biletića – 1.680,00 kn

Katedra Čakavskog sabora Roč

Frane Paro: Bela karta črno slovo – 2.250,00 kn

GLAZBENO – SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST

POU Poreč

46. susret pjevačkih zborova „Naš kanat je lip“ – 40.000,00 kn

57. koncerti u Eufrazijevoj bazilici – 15.000,00 kn

8. Porečdox – 10.000,00 kn

Grad Labin

Labin Jazz Festival – 10.000,00 kn

Umjetnička škola Poreč

9. gitarističko i violinističko natjecanje Poreč Fest – 10.000,00 kn

POU Pazin

18. susret zborova djece i mladeži “Mali kanat“ – 10.000,00 kn

Pulska filmska tvornica j.d.o.o.

Istarske štorije / dokumentarni omnibus – 10.000,00 kn

Mario Penzar

Orguljska glazba u Istri XVI. I XVII. Stoljeća – 10.000,00 kn

POU Grada Rovinja

Glazbeni poučak / Teorema musicale – 5.000,00 kn

Nataša Dragun

Koncert Flauta, sax & prijatelji 2018. – 5.000,00 kn

OKUD Istra

43. Međunarodni susret harmonikaša – 35.000,00 kn

Ini. za pro. umjet. Mediterana

19. Međ. fes. kom. teatra Zlatni lav – Leone d’oro – 30.000,00 kn

Udruga jazz glazb. Istre Jazzistra

Jazzistra Orchestra: Oriđiđi – 15.000,00 kn

SU Hrvatski sabor kulture

51. susret hrvatskih pjevačkih zborova – 15.000,00 kn

Europski centar za kulturu

14. BaRoMus Festival – 10.000,00 kn

Limena glazba Pazin

43. susret limenih glazbi Pazin – 10.000,00 kn

UOSIS

Glazbeni poučak Istrom – 5.000,00 kn

CI Pino Budicin Rovinj

Corso di bitinade – 5.000,00 kn

ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJA

Etnografski muzej Istre

Stalni postav – 327.000,00 kn

Izložba: Čega se bojiš – 5.000,00 kn

Katalog Proizvodnja tekstila odjeće i obuće – 5.000,00 kn

Virtualna zbirka tradicijskih glazbala Istre – 5.000,00 kn

10. Etno film – 10.550,00 kn

Dani rukotvorina – 10.550,00 kn

PSJ Lab / Pazi što jedeš laboratorij / 2 – 5.000,00 kn

CENKI: Tradicijska znanja i umijeća – dokumenti. i prezentacija – 15.000,00 kn

Izložba :Niz dlaku – 15.000,00 kn

Grad Pazin

Restauracija fresaka u župnoj crkvi Sv. Nikole – 100.000,00 kn

Sanacija kaštela u Pazinu – 50.000,00 kn

Općina Vrsar

Restauracija fresaka u samostanu Sv. Mihovila – 30.000,00 kn

Općina Grožnjan

Restauratorski radovi na zidnim slikama u apsidi Sv. Ivana – 25.000,00 kn

Općina Kanfanar

Sanacija kaštela Dvigrad – 50.000,00 kn

Općina Cerovlje

Sanacija kaštela Paz – 50.000,00 kn

Grad Buje

Sanacija kaštela Rota – 50.000,00 kn

Arheološki muzej Istre

Rimsko kazalište – 50.000,00 kn

Zaštita antičkih brodova Pula 1 i Pula 2 – 50.000,00 kn

Povijesni i pomorski muzej Istre

Godišnji izložbeni program: Boks u Istri – 45.000,00 kn

Izdavanje publikacija – Katalog izložbe: Boks u Istri – 23.000,00 kn

Muzej Grada Umaga

XVII. Međunar. festival antike Sepomaia viva – 10.000,00 kn

Rest.- kon. radovi na kaštelu Sipar / VI. Faza – 10.000,00 kn

Sveučilišna knjižnica Pula

Zaštita fonda Morn. knjiž. i Zavičajne zbrike Histrica – 10.000,00 kn

Međunarodni okrugli stol o Antoniju Smaregli – 10.000,00 kn

Zavičajni muzej Poreštine

Restauracija knjiga spomeničke knjižnice – 10.000,00 kn

Restauracija predmeta obitelji Polesini – 5.000,00 kn

Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre

44. znanstveni skup pazinski memorijal – 8.000,00 kn

Katedra Čakavskog sabora Roč

650. godišnjica Mislava kneza Novaka – 6.000,00 kn

Istarsko arhivističko društvo

Ysterreich u srednjoeuropskom kontekstu – 6.000,00 kn

VIZUALNE UMJETNOSTI

Muzej suvremene umjetnosti Istre

RED ALERT: Selektirana skupina – tematska izložba – 10.000,00 kn

Mauricio Ferlin: Scenografije – 10.000,00 kn

Studio Sonda: 10 godina – 12.000,00 kn

Leonid Zuban i Dino Krizmanić – 10.000,00 kn

Kolekcija Argeo Curto – 12.000,00 kn

Izložba Alem Korkut: Skulpture 2017. – 8.000,00 kn

Božica Dea Matasić: Vreće bez dna – 8.000,00 kn

ARTSTAIRS ( volume 3 ) prilog stalnom postavu – 7.500,00 kn

Serijal dokumentarnih filmova vol. I: Josip Diminić – 5.000,00 kn

Museum shop ART2GO – 5.000,00 kn

Pedagoška djelatnost MSUI – 2.500,00 kn

Muzej – Museo Lapidarium

Program galerije Rigo i Arterija – 20.000,00 kn

POU Labin

Program Gradske galerije Labin – 20.000,00 kn

Orlando Mohorović – 5.000,00 kn

POU Poreč

58. Analle – 15.000,00 kn

Galerija Alvona

25. godina galerije Alvona – 10.000,00 kn

Luka Stojnić

Nevidljivost – 5.000,00 kn

UO Robot

Izložbe u galeriji Poola za 2018. godinu – 10.000,00 kn

UO Apoteka

Godišnji program 2018 – 10.000,00 kn

Cinemaniac 2018/ Muzej pronađenog filma – 10.000,00 kn

Delta 5

Studio Golo Brdo – 10.000,00 kn

Umjetnik susreće kuhara – 6.000,00

Društvo arhitekata Istre

Dani arhitekture u Istri – 10.000,00 kn

Otvoreni grad 2018 / Zeleni plan – 5.000,00 kn

FARO 11

GRISIAyouth – 7.000,00 kn

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika

IN DIS Gallery – 7.000,00 kn

NOVE MEDIJSKE KULTURE

Branka Benčić

Platforma za ist. raz. i pre. suvremene video produkcije – 7.500,00 kn

Neven Radaković

Soundpainting platforma Pula – 7.500,00 kn

Udruga Veliki mali čovjek

15. međ.festival 7 dana stvaranja 2018 – 7dssistem – 40.000,00 kn

Udruga Kulturban

Audioart 09 – 9.000,00 kn

Faro 11 udruga za razvoj kreativnih industrija

Mapping Cissa – 9.000,00 kn

Udruga Metamedij

Metamedia Lab 2018 – 8.000,00 kn

Udruga Zona

aMORE/ festival moru – 7.000,00

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika

IN DIS kreiraj* IN DIS – 7.000,00 kn

NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA

Općina Cerovlje

Supci pud mavricun – 15.000,00 kn

POU Buje

Pišćaci i gunjci uz tanac na tavolac – 10.000,00 kn

Općina Lanišće

11. smotra tradicijske vokalne glazbe Zarozgajmo na Ćićariji – 10.000,00 kn

Noel Šuran

Herbasonarij – 10.000,00 kn

Općina Cerovlje

Bajsi u Draguću – 10.000,00 kn

Sveučilišna knjižnica Pula

Istarske novine online / INO – 10.000,00 kn

Općina Žminj

Sabor čakavskog pjesništva Žminj 2018. – 10.000,00 kn

POU Buje

Momjan – Momiano 2018 / ciklus predavanja o kaštelu Rota – 10.000,00 kn

Grad Labin

Ćakulada na Turjone – 10.000,00 kn

KUD Mate Balote Rakalj

53. smotra nar. glazbe i plesa Istre – 50.000,00 kn

Folklorno društvo Pazin

Očuvanje tradicije i kulturne baštine središnje Istre – 15.000.00 kn

ŽKUD Renato Pernić

30. smotra Z armoniku v Roč – 15.000,00 kn

KUD Ivan Fonović Zlatela

Multimedijalno izdanje 20 let Zlatele – 15.000,00 kn

RKUD Rudar

Meh na srcu – 13.000,00 kn

Udruga TradInEtno

Festival TradInEtno – 13.000,00 kn

Udruga Spod Učke

(Ne)skrivena Istra – 10.000,00 kn

ZT Vodnjan

XVIII Festival Internazionale del folklore Leron – 10.000,00 kn

Udruga Babin pas

Grota – umijeće gradnje i igre – 7.000,00 kn

MEĐUNARODNA SURADNJA

Istarska kulturna agencija

Dani Vojvodine u Istri – 60.000,00 kn

Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula

Koprodukcija predstave Pauline Mol: Bizon i sinovi – 20.000,00 kn

Muzej – Museo Lapidarium

3. AiR – Umjetnička rezidencija Kuberton – 10.000,00 kn

Elis Lovrić

Hrvatska u Brazilu II. – 10.000,00 kn

Labin Art Express XXI

Rudnici kulture – 10.000,00 kn

Udruga Kuća o Batani

Eu.cul. heritage summit Berlin – 9.000,00 kn

Mješoviti pjevački zbor Roženica

Gostovanje u Walesu – 7.000,00 kn

UO Transhistriae ensemble

Koncertni tour u Austriji – 7.000,00 kn

Savez udruga Rojc

Članstvo u Trans Europe Halles TEHA – 7.000,00 kn

OSTALI PROGRAMI

Mara d.o.o.

XII×II 2019 – 50.000,00 kn

Unione Italiana

Festival dell’Istroveneto – 50.000,00 kn

Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre

8. Zavičajni kviz Krasna zemljo – 24.000,00 kn

Udruga Tondak Pula

Žurnada – Kantaduri – 10.000,00 kn

KULTURNI PROGRAMI – OSTALO

Pula Film Festival

65. Pulski filmski festival – 200.000,00 kn

Povijesni i pomorski muzej Istre

Kuća fresaka u Draguću – projektne aktivnosti u 2018. godini – 102.000,00 kn

Gradska knjižnica Pazin

Kuća za pisce – Hiža od besid – 90.000,00 kn

Istarska kulturna agencija

Umjetničko blago istarske crkve / Slikarstvo od IV. do XV. stoljeća – 80.000,00 kn

Statuti istarskih gradova

Statuti istarskih gradova – 75.000,00 kn

Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula

Kazališna zima u Istri – 40.000,00 kn

Općina Marčana

44. Susreti na dragom kamenu – 30.000,00 kn

Motovun Film Festival

Motovun film festival 2018 – 370.000,00 kn

Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

24. Sa(n)jam knjige u Istri – 240.000,00 kn

11. Festival knjige Monte Librić – 60.000,00 kn

Zagrebački plesni ansambl

19. Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat – 200.000,00 kn

Mediteranski plesni centar / Sezona – 40.000,00 kn

SAKUD Pula

24. međunarodni kazališni festival PUF – 150.000,00 kn

Udruga Metamedij

Kulturistra: internetski portal o kulturi Istarske županije – 120.000,00 kn

Istarski ogranak DHK

Program rada – 50.000,00 kn

Udruga Val kulture

Legendfest – 50.000,00 kn

Mediteranski kiparski simpozij

Restauracija skulptura i dionica Bijele ceste – 50.000,00 kn

Labin Art Express XXI

2. Bijenale industrijske umjetnosti IAB – 50.000,00 kn

Udruga Čarobnjakov šešir

Festival uličnih čarobnjaka FUČ – 40.000,00 kn

Udruga Prosoli/ Sveta glazba

Dvigrad festival – 40.000,00 kn

Kazalište Ulysses Zagreb

Brijunsko ljeto – 40.000,00 kn

UO Transhistria ensemble

Panphonia Istriana V. / Žminjski govori II. – 30.000,00 kn

Sonitus Pula

Visualia 2018 – 30.000,00 kn

Čakavski sabor

Program rada – 27.000,00 kn

Pulska filmska tvornica

Istarske štorije – 23.000,00 kn

 

Priredio B. VINCEK

Izvor 1

Izvor2

 

Leave a Reply


4 + = 12

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum