Nova europska agenda za kulturu

Europska komisija usvojila je novu Europsku agendu za kulturu 22. svibnja 2018. godine. Europska agenda za kulturu ima za cilj “iskoristiti puni potencijal kulture koji bi pomogao u izgradnji inkluzivnije i pravednije Unije, prateći inovativnost, kreativnost te održivi posao i rast”.

U tu svrhu Agenda ima tri strateška cilja: Socijalna dimenzija – Upotreba moći kulture i kulturne raznolikosti za socijalnu koheziju i dobrobit; Ekonomska dimenzija – Potpora kreativnoj kulturi u obrazovanju i inovacijama te u poslovima i rastu; Vanjska dimenzija – Jačanje međunarodnih kulturnih odnosa.

Platforma kulturne diplomacije posebno je zainteresirana za treći strateški cilj iz nove Agende. Za kulturu u vanjskim odnosima EU-a u narednim godinama, Komisija i Visoki Predstavnik posebno će obratiti pažnju na: Promicanje kulturnih i kreativnih sektora na Zapadnom Balkanu kroz jačanje potpore Kreativne Europe (Creative Europe) i predviđanje korištenje Instrumenta Pretpristupne pomoći (Pre-Accession Assistance) za potporu kulture u Zemljama proširenja (Enlargement countries) i Zapadnog Balkana, posebno u provedbi povezanih vodećih inicijativa Akcijskog plana u Podršci transformacije zapadnog Balkana; Predviđanje te pokretanje treće faze programa Eastern Partnership Culture programme i ojačati civilno društvo kroz kulturu u mediteranskim zemljama; Pokretanje Pripremne akcije europskih kuća kulture u zemljama partnerima; Jačanje dijaloga o kulturi s Kinom i pokretanje novog dijaloga s Japanom; Provođenje 11. kulturnog programa za europske razvojne fondove za afričke, karipske i pacifičke zemlje (European Development Fund Intra-ACP culture programme for African, Caribbean and Pacific countries), dopunjujući aktivnosti u svim ostalim relevantnim programima EU-a, kako bi se podržalo stvaranje novih radnih mjesta, izgradnju identiteta, stručnu izobrazbu, audiovizualnu suradnju i provedbu Konvencije UNESCO-a 2005. za navedene zemlje; Razvitak strategije kulturne suradnje na regionalnoj razini, počevši od Zapadnog Balkana, Bliskog istoka ,Sjeverne Afrike i Latinske Amerike; Dodavanje zaštite kulturnoj baštini, gdje je to prikladno, oslanjajući se na trajne misije i projekte kao jedan od zadataka Zajedničke sigurnosne obrambene politike; Podršku koridorima  svile (Silk Road Heritage) u Središnjoj Aziji, Afganistanu i Iranu.

Komisija poziva države članice da: Surađuju u razvijanju zajedničkih aktivnosti s Komisijom, Visokim predstavnikom i njihovim službama, uključujući i s Europskom službom za vanjske poslove.

Izvor

Leave a Reply


4 − 2 =

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum