“Treniranje prisutnosti” Soundpainting platforme Pula u Rojcu

Izvedba multidisciplinarnog performansa “Treniranje prisutnosti” Soundpainting platforme Pula bit će održana u subotu, 5. siječnja u 20 sati, u koncertnoj dvorani “Rondo” DC-a Rojc.

„Multidisciplinarni performans “Treniranje prisutnosti” zamišljen je kao društvena igra prenesena u izvedbeno-performativni kontekst. Igra komunikacije i interakcije, lišena unaprijed pripremljenog sadržaja. 13-tero izvedbenih umjetnika (2 plesačice i 11 glazbenica/ika) igri donosi vlastiti sadržaj u trenutku izvedbe. Pri tome, fokus igre nije na onom “ŠTO” je sadržaj koji će donijeti, već “KAD” i “KAKO” će ga donijeti. Igra poznaje samo “sadašnjost”, a hoće li “dočekati budućnost” ovisi o sposobnosti izvođača da ostanu prisutni i fokusirani. Spontanost i prisutnost dva su aspekta koja igru čine mogućom, a performans je pokušaj “treniranja” te “prisutnosti”, odnosno, “vježbanja” te “spontanosti”. Komunikacija i interakcija ostvaruju se posredstvom autorskog znakovnog jezika za skladanje u realnom vremenu (Neven Radaković). Ishodište autorski jezik pronalazi u “Soundpainting”-u (Walter Thomson), Conductionu (Lewerence “Butch” Morris) i game-play komopziciji (John Zorn). Koncept za izvedbu performansa istražuje odnos kompozicije u realnom vremenu i slobodne improvizacije, konceptualnog i spontanog izvedbenog samoizražavanja, odnos fiktivnog i realnog vremena, prošlog i sadašnjeg, te mogućnosti decentralizacije odnosa dirigent-ansambl/skladatelj-izvođač“, navodi se u pozivu programa.

Izvode i sudjeluju: Hrvoje Nikšić, Igor Pavlica, Tena Novak, Vinka Burić, Milena Đukanović, Korana Daić, Ivana Vojnić Vratarić, Marko Grbac Knapić, Luka Žužić, Nenad Kovačić, Branko Nikolić, Luka Čapeta i Neven Radaković koji je ujedno i autor koncepta.

Organizator je Udruga Studio Kapula u suradnji sa Soundpainting platformom Pula uz financijsku podršku Upravnog odjela za kulturu grada Pule i Istarske županije.

Priredio B. V.

Leave a Reply


6 − 4 =

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum