Predstavljanje Rječnika premanturskog govora Ratka Crnoborija

Rječnik premanturskog govora Ratka Crnoborija bit će predstavljen u utorak, 3. prosinca u 18 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Uz autora na predstavljanju će govoriti i prof. dr. sc. Lina Pliško.

Premanturski govor upotrebljava se u Premanturi, Banjolama, Vinkuranu, Vintijanu i Valdebeku, odnosno mjestima koja su činila premantursku župu. Spada u štokavsko-čakavsko narječje koje se govori u južnoj Istri, pri čemu se za premanturski tvrdi da je najštokavskiji govor među svim štokavsko-čakavskim govorima. Specifičnost premanturskog govora proizlazi iz relativne izoliranosti Premanture i slabog komuniciranja sa ostalim istarskim selima, a najviše se mijenjao i razvijao do 1. svjetskog rata. Između dva svjetska rata bio je podložan talijanskom jeziku, tako da sadrži mnogo talijanizama.

Ratko Crnobori rođen je u Premanturi 1934. godine. Zbog raznih okolnosti osnovnu školu do male mature pohađao je u Puli, Premanturi, Medulinu i Rovinju. Gimnaziju je pohađao u Puli, gdje je maturirao 1954. godine. Iste godine upisuje Prirodoslovno-matematički fakultet u Beogradu, smjer fizikalna kemija. Nakon diplome zaposlio se u Uljaniku. Od 1992. je u mirovini, a 1999. vraća se u Premanturu, gdje i danas živi.

Priredio B. V.

Leave a Reply


2 + = 10

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum