Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2020. godinu

Na 29. sjednici Skupštine Istarske županije održanoj u petak, 22. svibnja jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2020. godinu. Kako je objašnjeno, Izmjene i dopune proračuna se uobičajeno predlažu u prvoj polovini godine kako bi se u tekući Plan ugradio rezultat poslovanja ostvaren prethodne godine, te kako bi se uskladili programi i aktivnosti sa stvarnim potrebama. Međutim, zbog krize prouzročene pandemijom koronavirusa Prijedlog proračuna prilagođen je novim okolnostima. Izmijenjen je tako i Program javnih potreba u kulturi IŽ za 2020. godinu.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu možete naći na ovoj poveznici.

Plan rashoda Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost na izvoru nenamjenski prihodi i primici smanjen je za 2.730.383,24 kuna u odnosu na Izvorni Proračun za 2020. godinu. Prijedlog smanjenja temeljen je na uputama Upravnog odjela za proračun i financije, ali vodeći računa da se umjetnicima, radnicima u kulturi, kulturnim ustanovama i tvrtkama u kulturnim i kreativnim industrijama pomogne u situaciji otkazivanja i odgađanja svih kulturnih projekata. Gubitkom mogućnosti svog djelovanja njihov je društveni i ekonomski status u temeljima ugrožen.

Stoga se je u prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, te u planiranju sredstava za druge programe i aktivnosti Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost vodilo računa da se teret umanjenja sredstava za financiranje programa u kulturi ravnomjerno raspodijeli na sve subjekte – nositelje pojedinih programa i projekata iz područja kulture.

Za potrebe financiranja projekata i programa udruga i drugih neprofitnih organizacija iz područja kulture za 2020.g., u okviru Programa javnih potreba u kulturi, osiguran je iznos od 1.559.000,00 kuna, a za kulturne projekte/programe ustanova i drugih pravnih osoba, samostalnih umjetnika i drugih fizičkih osoba te jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije, osiguran je iznos od 1.341.000,00 kuna, odnosno ukupno 2.900.000,00 kuna.

U planu rashoda Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost planiran je i Fond solidarnosti radi potpore umjetnicima i kulturnim djelatnicima koji nisu obuhvaćeni nijednom od do sada usvojenih mjera Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva kulture.

Kod ustanova u kulturi sredstva su smanjena za 1.150.369,00 kn, od čega se dio odnosi na smanjenje rashoda za zaposlene, dio na materijalne rashode te dio na programe i investicijska ulaganja.

Priredio B. V.

Leave a Reply


2 + = 11

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2020 | Impressum