IMENOVANJE RAVNATELJA MMSU-A

Sabina Salamon: mišljenje Odbora za Kulturu smatram neutemeljenim i nemjerodavnim

• Odluko o tome hoće li Branka Benčić biti imenovana kao nova ravnateljica riječkog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti bit će donesena u utorak, 14. srpnja na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke. Nakon negativnog mišljenja Odbora za kulturu oglasile su se i strukovne udruge koje su podržale prijedlog Upravnog vijeća MMSU-a, a za komentar te negativne ocjene Odbora pitali smo predsjednicu vijeća Sabinu Salamon.

„Odbor za kulturu grada Rijeke dao je na elektroničkoj sjednici održanoj 10. srpnja negativno mišljenje o Prijedlogu imenovanja Branke Benčić s 4 glasa protiv i jednim za. Većinsko mišljenje protiv doneseno je na temelju krivog tumačenja dokumentacije – ispisa iz Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) – koju je kandidatkinja priložila svojoj prijavi, a iz kojeg po mišljenju Odbora nije razvidan radni staž. To nije točno jer su u obrascu kao službenom dokumentu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a navedene sve godine radnog staža, a ukupan zbroj godina radnog staža kojeg Odbor smatra problematičnim, HZMO nije dužan navesti o čemu se Upravno vijeće detaljno informiralo prilikom otvaranja pristiglih prijava kako bi se izbjeglo neispravno tumačenje i nezakonito diskvalificiranje kandidata. HZMO u pravilu ne izdaje potvrde kojima potvrđuje godine radnog staža, smatrajući da su razvidne iz elektronskog ispisa, no iznimno i na poseban zahtjev, za ovu priliku dostavilo je pojašnjenje, koje je Odboru dostavljeno, a koje Odbor nije uzeo u obzir, iako je razvidno da Branka Benčić posjeduje više od 10 godina rada u kulturi“, kaže Salamon.

Ona dodaje da su argumenti predsjednika Odbora za kulturu da kandidatkinja nije priložila druge dokaze o radu, u vidu ugovora ili potvrde poslodavca, neosnovani s obzirom da je u tekstu natječaja bilo propisano da kandidati trebaju dostaviti ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a.

„Isto tako njegova tvrdnja navedena u obrazloženju za glas protiv, da je status članstva u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika svojstvo, a ne dokaz o radu, je netočna, i proizlazi iz nekompetentnosti tj. nepoznavanja statusa samostalnih umjetnika koji je uređen Zakonom o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kojim se članstvo u istoj smatra osmosatnim radom, na osnovi čega se iz proračuna Republike Hrvatske članovima uplaćuje doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Zbog toga mišljenje Odbora smatram neutemeljenim i nemjerodavnim. Ukoliko Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog imenovane Branke Benčić, natječaj se poništava te slijedi ponovno raspisivanje“, zaključuje Salamon.

Tekst Boris VINCEK

Leave a Reply


7 − 3 =

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2020 | Impressum