Znanja, navike i potrebe mladih vezane za kulturne sadržaje u Puli

U online događanju koje organizira Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika – HUiU u partnerstvu s Istarskom kulturnom agencijom – IKA, predstavit će se rezultati ankete “Znanja, navike i potrebe mladih vezane uz kulturne sadržaje u Puli”. Online događanje održat će se u petak, 20. studenog u 13 sati putem ZOOM platforme.

HUiU je tijekom 2019. godine među polaznicima srednjih škola proveo anketu o njihovim znanjima i potrebama u kulturi općenito da bi doznao koje su to aktivnosti u kojima bi srednjoškolci željeli sudjelovati, a koje bi ih „pretvorile“ u aktivnu i angažiranu publiku. U anketi pod nazivom „Navike, interesi i potrebe mladih vezane za kulturne sadržaje u Puli“ sudjelovala su ukupno 465 učenika iz 9 srednjih škola s područja grada Pule koji su odgovorili na ukupno 18 pitanja. Sukladno rezultatima ankete, za HUiU je stručna suradnica doc.dr.sc. Marlena Plavšić napravila analizu podataka dobivenih anketnim ispitivanjem.

Cilj istraživanja bio je detektirati potrebe djece i mladih grada Pule vezane za kulturu, umjetnost i zabavu te ispitati njihovo poznavanje kulturne i umjetničke ponude te ponude zabave grada Pule i navike sudjelovanja u njima.

U sklopu projekta realizirana je brošura „Znanja, navike i potrebe mladih vezane za kulturne sadržaje u Puli“ tiskana u nakladi od 200 komada, koju će svi zainteresirani moći preuzeti od 20. studenoga u HUiU galeriji ili dostavu iste mogu zatražiti putem maila na: huiu@huiu.hr.

Za sudjelovanje na ovom online događanju potrebno je ispuniti prijavni obrazac do 19. studenog 2020. godine. Na mail sudionika stići će potvrda i uputa za online sudjelovanje.

Provedba ankete te izrada tiskane i online brošure aktivnost je projekta razvoja publike IN DIS PUBLIC koji HUiU provodi u partnerstvu s IKA-om – Istarskom kulturnom agencijom – Agenzia culturale Istriana tijekom 2020. godine. Projekt financiraju Zaklada Kultura nova kroz program podrške PP6 Podrška za razvoj publike, Grad Pula i Istarska županija.

Od 2016. godine u svom prostoru u Puli, Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika (HUiU) osmišljava i provodi Edukativni program za djecu i mlade. Korisnici programa su učenici srednjih škola s područja grada Pule od 14 do 19 godina. Osnovu programa čini pet edukativnih radionica koje je HUiU osmislio u suradnji sa stručnim suradnicima, zaposlenicima Srednje strukovne škole Pula te Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula. To su radionice instant fotografije (DIS INSTANT), sitotiska (DIS TISK), primijenjenog videa i animacije (DIS FORM), modnog snimanja (DIS SHOOTING) i produkcije multimedijalnog događaja (IN DIS FORM). Od 2019. godine HUiU je ponudu edukativnog programa obogatio za još tri radionice – radionicu izrade dekorativnih predmeta od recikliranih materijala (DIS DECO), radionicu edukacije o tehničkim karakteristikama i izražajnim potencijalima GIF-a (IN DIS GIF) i radionicu o osnovama elektronike (INTEGRIRANE PRAKSE U UMJETNOSTI I ELEKTRONICI). Rezultate svog rada polaznici radionica imaju priliku predstaviti zainteresiranoj javnosti na zajedničkoj izložbi naziva IN DIS PLODOVI koja se održava u HUiU galeriji, odnosno na modnoj reviji IN DIS FORM koja se održava svake godine tijekom ljetnih mjeseci na Verudeli ispred hotela Park Plaza Histria.

Sve navedene radionice osmišljene su kao sinergija primijenjenih i audiovizualnih umjetnosti u kojima se jednaka pažnja posvećuje učenju konkretnih znanja iz pojedinih područja te primjeni stečenih znanja na kulturnoj sceni. Radionice također potiču djecu i mlade na interakciju s umjetnicima i stručnjacima te na izražavanje vlastite kreativnosti i osobnosti kroz kreativne procese nastajanja i realizacije kulturno-umjetničkih događanja. Sudjelovanje u programu djecu i mlade čini aktivnim sudionicima i angažiranim članovima zajednice. Profesionalnom organizacijom i provedbom aktivnosti HUiU djeci i mladima pruža pravovremene i korisne informacija o aktivnostima i zbivanjima u kojima mogu sudjelovati i razvijati svoju kreativnost, a jednog dana i profesionalno djelovati. Provedbom edukativnog programa u suradnji s obrazovnim institucijama, udrugama i profesionalcima koji djeluju na području kulture i umjetnosti, HUiU nastoji promovirati među djecom i mladima interdisciplinarni pristup unutar umjetničke struke, educirajući ih o mogućim integracijama i interdisciplinarnim nadogradnjama postojećih vještina na praktične i inovativne načine. Dakle, HUiU provedbom edukativnih aktivnosti angažirano nastoji smanjiti nesrazmjer između formalnog obrazovanja tradicionalno definiranih struka, tehnoloških i teorijskih inovacija te pratećih zahtjeva tržišta da bi se učenici što bolje pripremili za tržište rada te se lakše snašli u suvremenim umjetničkim tendencijama.

Priredio B. V.

Leave a Reply


7 − 5 =

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum