NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U HRVATSKO UDRUŽENJE INTERDISCIPLINARNIH UMJETNIKA – HUIU

rok: 01.07.2022

U skladu sa Statutom Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika – HUIU, Čl. 19., te na osnovu Pravilnika za primanje novih članova, pozivamo zainteresirane kandidate da se prijave na Natječaj.

Natječaj je otvoren od 23. svibnja do 1. srpnja 2022. godine.

Članom HUIU-a prvenstveno mogu postati umjetnici čija se praksa i djelovanje mogu opisati kao interdisciplinarni.

Interdisciplinarna umjetnost podrazumijeva uzajamno djelovanje i integraciju različitih disciplina na estetskoj, konceptualnoj i metodološkoj razini s posebnim naglaskom na discipline i medije vizualnih umjetnosti. Primarno područje djelovanja interdisciplinarnog umjetnika, člana HUIU-a mora biti moguće svrstati pod krovni termin vizualnih umjetnosti, ali uključuje i integraciju izvedbenih umjetnosti ili humanističkih, društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti.

Članovi HUIU-a mogu postati i multidisciplinarni umjetnici koji djeluju na području minimalno dvije ili više disciplina vizualnih umjetnosti s naglaskom na primijenjene umjetnosti.

OPĆI UVJETI ZA ČLANSTVO U HUIU:

    završeni fakultet odgovarajućeg smjera; odnosno

    prvostupanjska diploma ili diploma odgovarajućeg smjera (iz područja umjetnosti, dizajna ili multimedije); odnosno

    srednja škola likovnog usmjerenja i najmanje dvije godine javnog umjetničkog djelovanja; odnosno

    najmanje tri godine javnog umjetničkog djelovanja za sve ostale kandidate.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:

  1. ispunjena prijavnica https://forms.gle/tunxxtRyjZKAb7b16;
  2. opširna stručna biografija;
  3. dokaz o državljanstvu (preslika osobnog dokumenta);
  4. presliku svjedodžbe ili diplome završene obrazovne institucije
  5. dokumentaciju radova
  6. dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj;

TEHNIČKI UVJETI

    Interdisciplinarno područje djelovanja:  realizirana 3 samostalna ili 2 samostalna i 2 skupna interdisciplinarna projekta

    Multidisciplinarno područje djelovanja: 7 realiziranih projekata iz zasebnih područja primijenjene umjetnosti.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PORTFOLIJA

Relevantnost

Relevantnost prezentiranih radova u odnosu na suvremene tendencije u umjetničkim praksama.

Originalnost

Odmak od kopiranja, oponašanja i slijeđenja umjetničkih konvencija; inovativnost u izričaju, tehničkom ili konceptualnom pristupu.

Kvaliteta izvedbe

Kvaliteta izvedbe u skladu sa standardima struke.

Prezentacija rada

Prezentacija (portfolio) radova na temelju kojih će se vršiti selekcija mora biti odgovarajuće kvalitete, na način da osim vizualne prezentacije sadrži i sve ostale relevantne tehničke i konceptualne informacije o djelu koje poželjno uključuju:

– Godinu nastanka rada

– Popis mjesta/događanja na kojima je rad bio izložen/prikazan

– Detaljan tehnički opis rada

– „Artist statement“

– Linkove na dodatne materijale relevantne za prezentirani rad

Prezentacija se prihvaća u PDF formatu uz mogućnost prilaganja linka na online portfolio ili web sjedište umjetnika.

Kandidati su dužni za prijam u članstvo HUIU-a podnijeti ispunjenu Prijavnicu: https://forms.gle/tunxxtRyjZKAb7b16

s dokumentacijom o javnom umjetničkom djelovanju, te dostaviti radove i ostale priloge koje propisuju pojedina područja djelovanja HUIU-a: interdisciplinarno ili multidisciplinarno područje.

Sve kandidatkinje i kandidati moraju dostaviti i potvrdu o uplati kotizacije za troškove organiziranja Natječaja u iznosu od 150 kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun HUIU-a: IBAN: HR8623600001102457560 i ne vraća se.

Podaci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije.

Umjetnički savjet HUIU-a razmatra i ocjenjuje radove kandidata i svoje odluke upućuje Upravnom odboru.

Umjetnički savjet HUIU-a donosi odluku o prijemu ili odbijanju kandidata u članstvo HUIU-a, što potvrđuje Upravni odbor HUIU-a.

Umjetnički savjet HUIU-a pregledat će sve pristigle prijave i procijeniti udovoljavanje kriterija za učlanjenje u HUIU. Svi će kandidati o rezultatima Natječaja biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku 30 dana od završetka natječaja.

Kandidati koji nisu primljeni u članstvo mogu podnijeti žalbu na odluku Umjetničkog savjeta HUIU-a jedino u slučaju ako smatraju da je povrijeđena procedura. Žalba se podnosi Upravnom odboru HUIU-a u roku 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine HUIU-a je konačna.

ČLANOVI HUiU-a

Stupanjem u HUIU između ostalog stječe se pravo na:

– porezne olakšice sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,

– sudjelovanja na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi.

Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge:

– biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. vezanim uz aktivnosti HUIU-a te na sve ostale obavijesti vezane uz stručna i profesionalna događanja u Hrvatskoj i inozemstvu,

– redovito plaćati godišnju članarinu (150 kuna),

– ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima,

– pravo na člansku iskaznicu HUIU-a i sve pogodnosti koje ona donosi.

Umjetnički savjet: Vjeran Juhas – predsjednik, Iva Horvat, Ivan Dobran, Ivana Tomić i Igor Dražić.

Prijavnicu zajedno s potrebnom dokumentacijom i radovima možete dostaviti putem e-pošte ili we transferom na adresu: huiu@huiu.hr s napomenom „Natječaj za prijem u HUIU“.

Natječaj je otvoren od 23. svibnja do 1. srpnja 2022. (računaju se sve prijave zaprimljene digitalnim putem do 1. srpnja 2022. –  23:59 sati).

Za sva dodatna pitanja obratite se na: E-mail: huiu@huiu.hr, Tel.: 052 515 089, od ponedjeljka do petka, od 12 do 20 sati).

Priredio B. V.

Leave a Reply


8 − 5 =

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum