Područje djelovanja: Materijalna kulturna baština

 1. AMI Pula – Arheološki muzej Istre , 52 100 Pula
 2. Casoni Vecchi , 52 100 Pula
 3. Centar za povijesna istraživanja Rovinj , 52 210 Rovinj
 4. Društvo muzealaca i galerista Istre , 52 000 Pazin
 5. Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre , 52 100 Pula
 6. Društvo za proučavanje prošle carske i kraljevske mornarice ViribusUnitis , 52 100 Pula
 7. Državni arhiv u Pazinu , 52 000 Pazin
 8. Etnografski muzej u Pazinu , 52 000 Pazin
 9. Galerija Alvona , 52220 Labin
 10. Godina Europske industrijske i tehničke baštine ,
 11. Grad Buzet – odbor za očuvanje spomenika kulture , 52 420 Buzet
 12. Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, Odsjek za zaštitu okoliša, graditeljsko nasljeđe i dokumentaciju prostora , 52100 Pula
 13. Hrvatski restauratorski zavod, Odjel Vodnjan-Juršići , 52342 Svetvinčenat
 14. JU NP Brijuni , 52 212 Fažana
 15. Međunarodni istraživački centar za arheologiju Medulin-B , 52 100 Pula
 16. MIC za kasnu antiku i srednji vijek – Motovun , 10 000 Zagreb
 17. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli , 52 100 Pula
 18. Muzej grada Umaga , 52 470 Umag
 19. Muzej grada Vodnjana , 52215 Vodnjan
 20. Muzej grada Zagreba , 52 000 Pazin
 21. Muzej/Museo Lapidarium , 52466 Novigrad
 22. Nagrada Europa Nostra ,
 23. Najavljena izložba “Istra, lav i orao” u Svetim srcima ,
 24. Narodni muzej Labin , 52 220 Labin
 25. Novi nalazi u Arheološkom muzeju Istre ,
 26. Otvorena izložba „Gajba i tić: Pokriveno i raskrito u seksualnosti Istre“ u Svetim srcima ,
 27. Otvorena izložba „Istra, lav i orao“ ,
 28. Povijesni muzej Istre , 52 100 Pula
 29. Predstavljanje projekta „Archaeolim“ u Zagrebu ,
 30. Predstavljanje prve knjige edicije Umjetnička baština istarske crkve ,
 31. Predstavljanje rezultata ovogodišnjih istraživanja na Stanciji Blek ,
 32. Ruralne crkvice Momjanštine – predavanje prof. Chiare Vigini ,
 33. Seminar o kulturnoj baštini u Balama ,
 34. Seminar o vrijednosti kulturne baštine za društvo u Balama ,
 35. Studijski dan posvećen antičkoj keramici u Poreču ,
 36. Sveučilište u Zgrebu – Međunarodni istraživački centar za arhitekturu Brijuni – Medulin , 52 100 Pula
 37. Udruga Hum , 52 425 Roč
 38. Udruga za čuvanje i promociju naslijeđa Dvegrajci , 52 352 Kanfanar
 39. Zavičajni muzej Buzet , 52 420 Buzet
 40. Zavičajni muzej grada Rovinja , 52 210 Rovinj
 41. Zavičajni muzej Poreštine , 52 440 Poreč
 42. Zbirka umjetnina grada Pule , 52100 Pula
Kalendar

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2017 | Impressum