Udruga Val kulture

Adresa: Rim 50
Grad/općina: 10 000 Zagreb
Telefon: 01 2320 538
E-mail: valkulture@hi.t-com.hr
Web: www.valkulture.hr , www.legendfest.hr
Matični broj: 1794302

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kulture i umjetnosti te promicanja vrijednosti kao što su demokracija, suživot, ljudska prava i multikulturalnost društva.
Svrha i područje djelovanja:
– organizacija kulturno-umjetničkih događanja (koncerata, izložba, seminara, radionica, predavanja i ostalih kulturno-umjetničkih aktivnosti i programa svojih članova);
– organiziranje predavanja, seminara i tribina sa svrhom predstavljanja različitih kultura svijeta i promicanja vrijednosti multikulturalnosti, interkulturalnosti, suživota i ljudskih prava, izdavanje knjiga, časopisa, video i audio zapisa iz područja djelatnosti Udruge;
– suradnja sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu;
– obavljanje i ostalih poslova u skladu sa Statutom, zakonima i propisima.

Leave a Reply


7 + 6 =

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum