Natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi

rok: 08.06.2010

Vrijeme: 1.6.2010. do 20.7.2010.
Mjesto: Zagreb, Hrvatska

Ministarstvo kulture raspisalo je natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi za 2011. na svojoj službenoj internetskoj stranici.

Novost je da će ministarstvo od ove godine financirati i nove medije (elektroničke časopise) te da se prijavljeni programi s područja arheologije odobravaju unutar Uprave za arhivsku djelatnost i arheološku baštinu.

Od interesa za Hrvatsku smatrat će se programi koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu prema osnovnoj djelatnosti organizatora te oni koji teku kontinuirano.
Više o tome pogledajte ovdje: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=5907

Leave a Reply


9 − 3 =

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2023 | Impressum