Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu

rok: 28.06.2013

Ministarstvo kulture, u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata, objavljuju javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 14. međunarodnoj izložbi arhitekture, koji se održava od 7. lipnja do 23. studenog 2014.godine. Rok predaje kandidature je 28. lipanj 2013. godine.

379_Venice_Romantic_City
Osnovni uvjeti kandidature

Kandidaturu za povjerenika mogu istaknuti svi hrvatski državljani, koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja arhitekture, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09. i 63/11.), odnosno osobe koje imaju odgovarajuće akademske i stručne nazive drugih visokoškolskih ustanova. Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe kao i osnovnu ideju njenog postava. Detaljan tehnički opis izložbenog prostora bit će dostupan naknadno.
Također, nužno je objasniti i povezanost prijedloga s ovogodišnjim tematskim okvirom Bijenala.
 
Sadržaj kandidature

– Ispunjen prijavni obrazac
– Životopis
– Pismo motivacije – do 2 kartice teksta
– Opis prijedloga (do 10 kartica teksta + grafički prilozi, 1- 5 formata A4 ili A3), koji sadrži

a.            Opis koncepta
b.            Odnos predloženog koncepta i teme ovogodišnjeg Bijenala
c.            Opis građe – umjetničkih koncepata – kojima se prijedlog koristi, a već su dosad prikazani, realizirani ili valorizirani, s referencama (samo u slučaju da se prijedlog oslanja na već postojeću građu)
d.            Suglasnost svih uključenih autora iz projekata / koncepata pod c.
e.           Osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, gradnja, transport)
f.             Grafički prilozi – po želji kandidata, a obavezno minimalno jedan prilog koji uključuje osnovnu dispoziciju
g.            Procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
– autorski honorari
– troškovi selektora i asistenata (putni, smještaj, telefoni itd.)
– produkcija eksponata
– ekspertne usluge (informatika, multimedija)
– transport, montaža, demontaža
– katalog
– PR materijali
 

 

 

Više informacija…

Foto

Leave a Reply


5 − 4 =

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum